2004/6

2004/6
 
 
A 2004. június szám tartalommutatója
 
 
 
 
 
 
TISZTELT KOLLÉGÁK!
 
 
HR – az üzleti partner
 
 
SÚLYPONT
 
 
Túlképzés a felsőoktatásban (Dr. Munkácsy Ferenc)
 
 
TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK
 
 
Rendszerváltó évek a munka világában (Beszélgetés Dr. Lakatos Miklóssal)
 
Béren kívüli juttatások (Herczeg Dóra)
 
A munkaügyek története hazánkban a II. világháború után (3.) (Dr. Rózsa József)
 
 
SZAKCIKKEK, TANULMÁNYOK
 
 
Dr. Seres Antal: A részmunkaidős foglalkoztatás arányát és terjedését befolyásoló tényezők
 
 
SZEMÉLYZETI MUNKA A GYAKORLATBAN
 
 
Dr. Baltay Kristóf: HR siker a vezérigazgató szemüvegén keresztül
 
 
EURÓPAI TÁVLATOK
 
 
Dr. Magyar Éva: Jogharmonizáció immáron ,,bentről” szemlélve: a munkaidő szabályozásának lehetséges irányai (II. rész)
 
 
MUNKATUDOMÁNYI FIGYELŐ
 
 
Neumann László – Nacsa Beáta: A rugalmas alkalmazkodást elősegítő szerződéstípusok, különös tekintettel a Munka Törvénykönyve 2001. évi módosításának hatásaira (II. rész)
 
 
ILO INFORMATION
 
 
Egyéniség kerestetik!
 
Mi motivál krízis helyzetben?
 
Továbbképzés idősebbeknek is
 
 
MUNKAPIAC
 
 
Az igazgatói értekezleten hangzott el... (Dr. Rózsa József)
 
Iskolarendszerű szakképzés, pályakezdő munkanélküliek, munkaerőigények összefüggései Hajdú-Bihar megyében (Rezsőfi István)
 
,,Határon átnyúló osztrák-magyar kistérségi foglalkoztatási paktum, Lövő” (Rimányiné Somogyi Szilvia)
 
Gyors változások, gyors döntések a munkaerőpiacon
 
Foglalkoztatási Hét 2004 Brüsszel (Gárgyán Ágnes)
 
Munkaerő-kölcsönzés, mint munkaerő-piaci eszköz (Berzsenyi Csaba)
 
Pályaorientáció a munkaügyi szervezetben (Bálint István)
 
Esélyegyenlőségi terv. Nyűg vagy lehetőség? (Koltai Luca)
 
,,Merre tovább közhasznú? Közcélú?” (Komka Norbert)
 
A Munkapiac hírei
 
 
MUNKAJOG
 
 
A cégautó-használat magánjogi kérdései (H. A.)
 
A munkáltató helye a társadalombiztosítási jogviszonyban (Fülöp Viktória)
 
 
 
TALLÓZÓ
 
 
Ékes Ildikó: A gazdaság árnyéka, avagy a rejtett gazdaság (Könyvismertetés)
(Aradi Melinda)