2012/4

2012/4

   

                                   A 2012. októberi szám tartalommutatója

 

 

 

 FÓKUSZBAN

1    Család és munkahely

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK

4     Ternovszky Ferenc: Női foglalkoztatás, karrier

7     Csite András: A sarki kisbolt, mint családbarát munkahely? Kisgyermeket nevelő anyák a kiskereskedelemben

   Munkáltatók – szülők – gyermekek. Problémák és megoldások (Nagy Andrea)

MUNKATUDOMÁNYI FIGYELŐ (lektorált tanulmányok)

12   Koncz Katalin: A válság hatása a foglalkoztatottság és a munkanélküliség alakulására az Európai Unióban és Magyarországon

24   Kovács Zoltán – Nyerki Emil – Lippert Róbert: Értékek és munkamódszerek változása a magyar iparvállalatoknál

31   Krisztián Béla – Ruzsa Csaba – Tibold Mátyás: Foglalkoztatásbővítés – jövedelemtermelés – bányászat a Dél-Dunántúlon

43   Julesz Máté: Munkaügyi mediáció: Franciaország, Magyarország, Európai Unió

50   Papp Tamás: Már tudják, de még nem csinálják. A tréningtranszfer elősegítése tudásmenedzsment megoldásokkal

62   Horváth Viktória: Előítéletesség a munkaerőpiacon

SZAKCIKKEK, ELEMZÉSEK

70   Nagy Gyula: A munkaerő-toborzás és -felvétel információs csatornái

79   Borbély-Pecze Tibor Bors: Átalakuló ifjúsági pályautak

84   Kun Attila: A munkáltatói kártérítési felelősség szabályainak főbb változásai az új Munka Törvénykönyvében

93   Ternovszky Csilla: Munka és Család Audit. Módszer, alkalmazás, eredmények

DISPUTA

98   Móré Mariann: Felkészít-e a HR feladatokra az Emberi Erőforrás Tanácsadó Mesterszak?

100 Bagó József: Okvetetlenkedések a munkába járásról