2013/1

2013/1

                                         

 

                            A 2013. januári szám tartalommutatója

 

 

FÓKUSZBAN

1    A közfoglalkoztatás

 TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK

4    Bagó József: A közfoglalkoztatás célja és szabályozása

MUNKATUDOMÁNYI FIGYELŐ (lektorált tanulmányok)

6     Artner Annamária: Közfoglalkoztatás és versenyképesség

17   Kulinyi Márton: A  közfoglalkoztatás változó céljai

27   Koltai Luca: A  közfoglalkoztatás szerepe válság idején az európai országokban

39   Berde Éva: Felsőoktatás, létszámnövekedés, finanszírozás

48 Torgyik Judit: Mennyivel lehetnénk gazdagabb ország, ha hazánk felnőtt lakossága beszélne egy-két idegen nyelvet?

57   Czinkóczi Sándor: A szervezeti képességekkel való gazdálkodás dilemmái. „A robotok nem adnak javaslatokat”

69   Havasi Virág: Kezdeményezések Miskolcon a cigányok munkaerő-piaci integrációjának elősegítésére

81   Dósa Márton – Hoffmann Janka Enikő: Fogyatékosok foglalkoztatása a nagyvállalatoknál. Motivációk és hozzáállás

 SZAKCIKKEK, ELEMZÉSEK

88   Csányi Zsuzsanna – Mihala Tímea: Megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációjának motivációja és gyakorlata nagyvállalatoknál

96   Ferge Zsigmond: A munkáltatói intézkedés „arányossága” kérdéséhez. Az Mt. 9.§(1) és (2) bekezdésében megfogalmazott személyhez fűződő jogok védelmének követelménye kapcsán 

104 Dr. Pongrácz László (1928-2012)