A 60 év kötelez

A Munkaügyi Szemle első száma 1957 májusában jelent meg. Ezt követően 2013-ig változó koncepcióval és tartalommal havonta nyomtatásban látott napvilágot. A kiadó 2014-től megszüntette a nyomtatott számok megjelentetését. Az online áttérés azonban csak elodázta annak felismerését, hogy külső finanszírozás híján egy igényes, lektorált publikációkat közlő szakmai folyóirat hosszabb távon nem életképes. Ezért 2016-tól a rendszeres online folyóirat is szünetelt.

A szakmai tartalmak megjelenése iránti sokak által megfogalmazott igényeket felmérve és reálisan számba véve erőforrásokat 2017 szeptemberétől újraindult a folyóirat. A nagy, lektorált tanulmányok publikálásának helye az Opus et Educatio Munkaügyi Szemle rovata – de rövidebb elemzések, szakcikkek, tudományos jellegű miniesszék és a szakmai rendezvényekről, kiadványokról készített beszámolók, recenziók hagyományos módon, egy-egy lapszámba rendezve a www.munkaugyiszemle.hu honlapon az érdeklődők számára szabadon elérhetők. A szerkesztőbizottságnak az a törekvése, hogy ez médium transzfer legyen a tudomány és a gyakorlati szakemberek között – a folyóirat több évtizedes hagyományainak megfelelően.

A folyóirat történetének bővebb kifejtése itt olvasható: PDF

Rovat: 
Archív 2017