Az érzelmi intelligencia és a személyiség faktorok kapcsolata a középvezetői kompetenciák szintjével

Manapság a vezetők hatékony kiválasztása kulcsfontosságú a szervezetek számára. Célom megvizsgálni, hogy a vezetői kompetencia eredményeket, hogyan jósolja be az érzelmi intelligencia szintje és a személyiség faktorok eredménye. A felmérés egy multinacionális vállalatnál zajlott, 40 fő középvezető részvételével. A vezetői kompetenciák felmérése 360°-os kérdőívvel, az érzelmi intelligencia mérése Bar-On féle EQ teszttel, a személyiség vizsgálata pedig Cattell 16 PF személyiségteszttel történt.  Az eredmények közül a magabiztosság és az éntudatosság a vezetői kompetenciaszint varianciájának 30,5%-t magyarázza, a kísérletező személyiségfaktor pedig a vezetői kompetenciaszint varianciájának 15,5%-át magyarázza szignifikánsan. Ezen eredmények megerősítik azt az elképzelést, hogy érdemes a kiválasztási folyamat alkalmával a személyiség és az érzelmi intelligencia mérésére koncentrálni, mivel azokból lehet bizonyos szinten következtetni arra, hogy valaki jó vezető lesz-e a jövőben.

PDF