Bérgazdálkodás, motiváció

A neo-globalizáció és a magyarországi kkv-k munkaügyi gondjai

2019 / június 

A NEO-GLOBALIZÁCIÓ ÉS A MAGYARORSZÁGI KKV-K MUNKAÜGYI GONDJAI

A globalizáció szakaszai, a neo-globalizáció sajátosságai

Mégis miért dolgozunk?

 A munkavégzés egyik legfontosabb kérdése alighanem a motiváltság, vagyis, hogy miért dolgozunk. Ezt a kérdést dolgozza fel számos tudományág ismereteire támaszkodva, ugyanakkor olvasmányosan az amerikai pszichológus tanár, tudományos szakíró, Barry Schwartz könyvében. Jelen jegyzet a kötet főbb gondolatainak áttekintésére vállalkozik.

PDF

Rugalmas juttatások – Cafeteria: A szervezet sajátosságainak hatása a cégek cafeteria rendszerére

 

Cikkünkben áttekintjük a témához kapcsolódó releváns fogalmakat, a motiváció és ösztönzés általános kérdésköréből kiindulva a béren kívüli juttatások stratégiai jelentőségéig. Bemutatjuk, hogy milyen nemzetközi trendek figyelhetők meg ezen a területen. Kutatásunk során elsősorban arra kerestük a választ, hogy az adó- és pénzügyi változások hogyan hatnak a vállalatok/intézmények juttatás menedzselésére és cafeteria rendszerére.

Nem önkéntes béradás. Miért nem szeretik a közgazdászok a minimálbér-emelést?

Nemcsak itthon a közelmúltban, hanem például az amerikai elnökválasztási kampányban is heves reakciókat váltott ki egy minimálbér-emelésre irányuló javaslat. Vajon miért számít örökzöld vitatémának a vállalati gazdálkodásra általában csekély hatást gyakorló intézkedés?

A béren kívüli juttatások szerepének aktuális módosulása

Az éves költségvetési törvény kimunkálásával összhangban módosuló adótörvények újragondolása során örökzöld téma a dolgozóknak juttatott béren kívüli juttatások adóztatásának szabályozása. Az alapelv, hogy a munka ellenértékeként adott bér és a természetbeni juttatások adóztatása között ne legyen különbség, vagy legalább is az ne legyen túl nagy, ne torzítson túlzottan a természetbeni juttatások javára.

A szomszéd kertje

 Magyarország és Szlovákia, e két szomszédos állam, igen gyakran válik összehasonlítás tárgyává. A rendszerváltás óta szinte évente készülnek tanulmányok, amelyek egybevetik a két ország gazdasági eredményeit vagy éppen eladósodottságuk mértékét, okait. Jelen összehasonlítás nem vállalkozik mélyenszántó közgazdaságtani tanulságok levonására.