Bérgazdálkodás, motiváció

A 2010. évi átlagkereset növekedése, és ami mögötte van

Az egész ország a januári adószabályoknak a nettó keresetekre gyakorolt hatásától hangos. Így nem csodálható, hogy az időközben megjelent 2010-es átlagkereset-növekedési adatok nem keltettek különösebb feltűnést.

Cafeteria - a kis trükkös?

 
A cafeteriáról jobban megoszlik a szakemberek véleménye, mint elsőre gondolnánk. E cikkben a kutató-oktató korántsem kizárólag elméleti indíttatású kételyeit olvashatjuk.
 
 
 

A jutalom és a jubileumi jutalom egyes kérdései a versenyszférában és a közszolgálatban

Amennyiben a munkavállalók nem motiváltak, nem lojálisak a munkáltatójukhoz, úgy csökken a munka hatékonysága. Ennek közvetlen és közvetett hatása a munkáltatói és a nemzetgazdasági érdekek sérülése. A munkavállalói elkötelezettség kialakításához a munkáltatók rendelkezésére állnak anyagi és nem anyagi ösztönzők. A cikk célja, hogy az előbbi körből a jutalom egyes kérdéseit mutassa be a versenyszférában, illetve a közalkalmazotti, köztisztviselői szférában.

A munkaerőköltség 2006. évi alakulása

A munkaerőköltség az élőmunka felhasználásával járó összes költséget tartalmazza. Költség alatt minden olyan ráfordítást értünk, ami a munkaerő alkalmazásával összefüggésben kiadást jelent a munkáltató számára. A munkaerőköltség meghatározása értékben történik. A munkaerőköltség munkáltatónkénti színvonalának összehasonlítására a fajlagos munkaerőköltség szolgál.

Nemek szerinti bér- és keresetkülönbségek Magyarországon és az Európai Unióban

A nők munkaerő-piaci pozíciója – társadalmi helyzetük vetületeként – a férfiakénál rosszabb. Nemzetgazdasági szinten ez kifejezésre jut szűk körű lehetőségeikben a hatalomgyakorlás színterén, a foglalkoztatáshoz való egyenlőtlen hozzáférésben, a munkaerő-piaci integráció, reintegráció nehézségeiben, a munkaerő-piaci szegregáció újratermelődésében.

Átalakuló munkaügyi tevékenység, változó bérezés

Manapság, amikor a munkaadók mind az országos érdekegyeztető fórumokon, mind a vállalkozás szintjén a bérköltség minimalizálására törekednek, nehéz megérteni, hogy miért volt szükség egykor a bérek központi szabályozására, azaz felülről történő korlátozására. Az összefüggések megismerésében segít cikkünk.