Esélyegyenlőség

"Legyen szerencsénk máskor is" A SINOSZ és a Szerencsejáték Zrt. jó gyakorlata siket és nagyothallók foglalkoztatásában

Tanulmányunk célja, hogy bemutassuk a Szerencsejáték Zrt. és a SINOSZ eredményeit a siket és nagyothalló személyek foglalkoztatása területén. Tesszük ezt azzal a céllal, hogy iránytűt adjunk azon munkáltatók és szakemberek kezébe, akik szeretnének siket és nagyothalló embereket foglalkoztatni. Emellett egy jó gyakorlat ismerhető meg a nonprofit – forprofit szféra együttműködéséről, és a sokszínűséget és befogadó szemléletet értéknek tartó munkaadói hozzáállásról, valamint egy érdekképviseleti szervezet úttörő szerepvállalásáról.

Nyári vakáció az EU-ban – nem mindenkinek

Az Európai Bizottság munkaügyi, szociális hírekről tudósító augusztusi hírlevele értelmében az európai állampolgárok 39%-a nem engedheti meg magának azt, hogy legalább egy hétig az otthonából kimozdulva pihenhessen.

HR-rendszerek nők és férfiak szolgálatában. Néhány gondolat a társadalmi nem (gender) és a HR kapcsolatáról

A cikk célja, hogy a HR-esek megismerkedjenek azokkal a kutatási eredményekkel, amelyeket a nemek tudománya (gender studies) az utóbbi években feltárt. Öt HR rendszert áttekintve megállapíthatjuk, hogy a nemsemleges (gender neutral) HR rendszerek biztosítják a nők és férfiak legmegfelelőbb munkáját. (archív)

Nők az önkormányzatokban, 2006-2014

 A nőknek a politikai hatalomban való részvételét elemző cikksorozatban ezúttal az önkormányzati testületek nemenkénti összetételét elemezzük. A rendszerváltást követően a pártok növekvő arányban jelöltek nőket a helyi hatalomba, jóllehet, hogy megválasztási esélyük az országgyűléshez hasonlóan az önkormányzatokban is rosszabb a férfiakénál. A bővülő jelöltindítás következtében terjed a nők jelenléte az önkormányzati pozíciókban: a polgármesterek és a képviselőtestületi tagok körében emelkedik a nők aránya.

Nők a politikai hatalomban

 

A nők hatalombeli részvételének látszatra feltérképezett területén kérdések sora megválaszolatlan. Hacsak nem a formális válaszra vagyunk kíváncsiak. Továbbra is kérdés, hogy kell-e belátható időn belül nagyobb arányú női részvétel a politikai hatalomban a hazai szintéren?

Egy, a GYES után visszatérőket segítő munkaerő-piaci program tapasztalatai

Magyarországon a gyermekgondozásra kivehető szabadság hossza jellemzően 3 év lehet, amely hosszú időszak negatív hatással is lehet a nők munkaerő-piaci visszailleszkedési esélyeire. A problémák gyökerei a munkavállalók érzelmi és szakmai önértékeléséből, a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító intézményrendszer hiányosságaiból, valamint a szervezeti kultúrának a munka és család összehangolását célzó szűk megoldási lehetőségeiből származtathatók.

Pályakezdő fiatalok támogatásának regionális tipológiái

A pályakezdők elhelyezkedésének sajátosságai, nehézségei kiemelt fontossággal bírnak a mindenkori munkaerő-piaci nehézségeket, gondokat megoldani igyekvő szakemberek számára. Esetükben számos támogatási forma, foglalkoztatásukat ösztönző eszköz áll a munkáltatók és a támogatást nyújtó Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat rendelkezésére. Jelen cikk célja bemutatni, hogy e támogatási formák regionális elosztása nem lehet egységes – sőt.