Esélyegyenlőség

The Youth Guarantee and Lifelong Guidance

THE YOUTH GUARANTEE INITIATIVE is a European policy measure designed to support all young people into sustainable employment. It is a guarantee that all young people under the age of 25 who lose their job, or do not find work after leaving school, receive a good-quality offer of employment, continued education, an apprenticeship or a traineeship within 4 months. The Guarantee should be enacted at European level from 2014. Some countries already meet the Youth Guarantee and have built lifelong guidance into their policy measures.

Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség 50 felett

 A tanulmány azt boncolgatja, hogy mennyire alkalmazkodóképesek a hazai 50 évet betöltött munkavállalók. Rövid elméleti áttekintés után egy kérdőíves vizsgálatra alapozva elemzi a munkaerő-piaci tájékozódást, a munkanélküliségre való felkészültséget, a flexibilis munkaidőrendszerekkel szembeni nyitottságot, az ingázási hajlandóságot és a végzett munkatevékenységben megnyilvánuló váltási készséget (pályamódosítás, átképzés). A magyar munkaerőpiac fontos jellemzője, hogy nagy rugalmasságot igényel a munkavállalóktól.

Gondolatok az egyenlő bánásmód követelményének újraszabályozáshoz az új Munka Törvénykönyve nyomán

A tanulmány a Munka Törvénykönyvében szabályozott egyenlő bánásmód követelményének megváltozott szabályaival, illetőleg a törvény olyan további rendelkezéseivel foglalkozik, melyek szorosan összefüggnek a foglalkozás körében felmerülő diszkrimináció tilalmával. A cikk keretei között bemutatásra kerül az elv újraszabályozásának szükségessége, mely kérdést elsődlegesen a hazai joggyakorlatra, illetőleg az uniós standardokra tekintettel vesz górcső alá a szerző.

Garanciák, jogok, esélyek. A közfoglalkoztatás rendszere az ombudsman helyszíni vizsgálati tapasztalatai alapján

A munkajoggal, szociális jogokkal, illetve közigazgatással foglalkozó jogászok és más szakemberek számára mára szinte megkerülhetetlen témává vált a közfoglalkoztatás. Az egyre bővülő foglalkoztatáspolitikai eszközből önálló területté alakuló közfoglalkoztatási rendszer működése komoly kihívás elé állítja a joggyakorlatot és a kérdéskörrel foglalkozó tudományterületek művelőit egyaránt.

Nők a vállalkozás világában: hogyan látjuk őket?

Napjaink individualista, önmegvalósítást hangsúlyozó társadalmának talán legszembetűnőbb hozadékai azok az egyéni vállalkozások, amelyek világszerte nagyobb és nagyobb befolyást gyakorolnak egy ország gazdasági növekedésére, s közöttük mind nagyobb és sajátos szerepet játszanak a nők.

Kezdeményezések Miskolcon a cigányok munkaerő-piaci integrációjának elősegítésére

A tanulmány a miskolci cigányság munkaerő-piaci integrációját célzó kezdeményezéseket mutatja be egy 2012 tavaszán lebonyolított interjús kutatás eredményeire támaszkodva. Kiemelt kérdések, hogy a BAZ Megyei Munkaügyi Központ és a munkaerő-piaci programokkal foglalkozó civil szervezetek képzései, tréningjei, az ezekhez esetleg kapcsolódó támogatott foglalkoztatás eredményesek-e az elsődleges munkaerőpiacra kerülés és bennmaradás szempontjából, illetve hogy ezek milyen másodlagos hatásokkal bírnak.

Fogyatékosok foglalkoztatása a nagyvállalatoknál. Motivációk és hozzáállás

A tanulmány azt vizsgálja, hogy a magyarországi nagyvállalatok milyen motivációk mentén foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű munkavállalókat. A döntést társadalmi, szervezeti, és egyéni szinten elemzi. A megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatban számos sztereotípia él a munkaerőpiacon is, és ezeknek, valamint a rehabilitációs hozzájárulásnak fontos szerepe van a foglalkoztatás alakulásában.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációjának motivációja és gyakorlata nagyvállalatoknál

A szerzők nagyvállalatok körében végeztek kutatást, hogy azonosítsák azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a megváltozott munkaképességű munkavállalókra vonatkozó foglalkoztatási stratégiájukat, politikájukat és gyakorlatukat, valamint ezek sikerességét. A tanulmányban bemutatják azt is, hogy a foglalkoztatás bővítésére jellemzően milyen HR eszközöket és megoldásokat alkalmaznak a vállalatok.

Több lehetőséget a fiataloknak – Az Európai Bizottság kezdeményezése, 2012

 A Bizottság kezdeményezése az ifjúsági munkanélküliség csökkentését célzó, 2012-2013-ra előirányzott intézkedéscsomagot tartalmaz. A fő cél a fiatalok foglalkoztatásának támogatása, különösen a képzésből középfokú végzettség nélkül kilépők és a szakképzésbe keresett szakmák tanulása céljából be-, vagy visszalépők esetében, míg a friss diplomásoknál a közösségi lépések az első munkatapasztalat megszerzésére fókuszálnak.