Esélyegyenlőség

Egyenlőtlenségek Európában - friss nemzetközi elemzések

 
 
A napjainkra aggasztó politikai és társadalmi problémává nőtt egyenlőtlenségek kérdéséről a közelmúltban több nemzetközi szervezet is átfogó tanulmányt tett közzé. A szomorú aktualitáshoz az elhúzódó válság is hozzájárul, holott az OECD jelentése értelmében a válság előtti dinamikus gazdasági növekedés idején is mélyült a szakadék a fejlett világ szegényei és gazdagjai között.

Munkáltatók – szülők – gyermekek. Problémák és megoldások

A cikk a munkaerőpiac női arcának megismeréséhez kíván adalékot nyújtani a munkáltatói oldal gondolkodásmódján keresztül, konkrét módszereket és a nehézségeket is bemutatva. Három nagy szervezet HR vezetőjével készített interjúból a beszélgetések jellemző részleteit idézi fel.

letöltés

 

 

Előítéletesség a munkaerőpiacon

Az itt publikált kutatási eredmények egyrészről azt mutatják, hogy a társadalom még nem vetkőzte le a férfidominanciáját, másrészről viszont azt, hogy az emberek bizonyos hányada legitimnek tekinti egyes csoportok – akár munkaerő-piaci – alacsonyabbrendűségét. A mért arányszámok – egyes esetekben – relatív alacsonyságuk ellenére is igen-igen elgondolkodtatóak, főleg napjaink vonatkozásában, amikor sem a foglalkoztatás állapota, sem a kisebbségek helyzete nem tekinthető kielégítőnek. 

Munka és Család Audit. Módszer, alkalmazás, eredmények

A munka és a család harmonikus kapcsolatára való törekvés folyamatosan erősödik a fejlett országokban. A szociális és társadalmi előnyök mellett egyre több vállalat ismeri fel, hogy az elkötelezett, motivált és rugalmas munkaerő biztosítása a versenyképesség növelésének egyik fontos eszköze. A Munka és Család Audit eredményeképpen nő a dolgozók motivációja és munkavégzésük hatékonysága, ezáltal pedig a vállalat termelékenysége, teljesítménye emelkedik.

Család és munkahely

 

CSALÁD ÉS MUNKHELY

Úgy tűnik, minden fontosat leírtak már a nők munkahelyi és családi szerepének ellentmondásairól. Mind a szakirodalomban, mind a nemzetközi szervezetek jelentéseiben és ajánlásaiban, mind a tömegkommunikációban rendkívül gyakori e témakör boncolgatása. És akkor nem is beszéltünk a kifejezetten nőknek szánt magazinokról, blogokról, TV-adásokról.

Tardos Katalin: A megváltozott munkaképességű személyek munkahelyi integrációja

A tanulmány azt vizsgálja, hogy a magyarországi munkáltatók miképpen módosították szervezeti politikájukat a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását illetően a 2010 elején radikálisan megemelt rehabilitációs hozzájárulás mértékének hatására.

A luxemburgi ombudsman munkaügyi aktivitása

Az ombudsman jogintézménye Luxemburgban és Magyarországon hasonló elvek és szabályok mentén működik, így a luxemburgi ombudsman gyakorlata párhuzamba állítható a magyarországi alapvető jogok biztosának gyakorlatával. A luxemburgi ombudsman munkaügyi aktivitása számos praktikus haszonnal járó jogesetre világít rá. Ezek a magyarországi munkajogtudomány és a külföldön munkavállalásra készülő magyar polgárok számára is iránymutatással szolgálhatnak. Luxemburgban az ombudsmanok többnyire tapasztalt politikusok, akik korábban magas politikai tisztségeket – kormánytag, képviselő stb.

A munkaerőpiac női arca

 A női szerepeknek számtalan kombinációja létezik és azok életszakaszonként változnak. A témához kapcsolódva megkérdeztük, hogy milyen lépések várhatóak az illetékes minisztériumtól, és azt is, hogy nagyon különböző élethelyzetű és foglalkozású hölgyek mit gondolnak lehetőségeikről.

letöltés