A HR stratégiai kérdései

Energiaválság és foglalkoztatás – ötven éve

Az 1974-75-ös években kialakult energiaválság okainak, következményeinek és kezelésének tanulmányozása segítheti a napjainkban kialakuló, új energiaválságból történő kilábalást.

Új közgazdaságtan a fenntarthatóságért – Az MNB kiadványának munkaügyi vonatkozásai (recenzió)

Az MNB által kiadott kötet 24 tanulmányt tartalmaz, amelyek különböző közgazdasági területeken emelik ki korunk megváltozott körülményeinek a közgazdaságtudománnyal szembeni kihívásait.

A fenntartható munkaerőpiac keretei - tézisek

A munkaerőpiac fenntarthatóságáról folytatott vita alapján készült összegző írás, amelyben a szerzők megkísérlik – legalább tézisszerűen – körüljárni magát a fogalmat és annak sajátos vonásait, felvázolni a legfontosabb kitörési pontokat.

A jó pap holtig tanul, mi miért ne tehetnénk ugyanezt?

A munkaerőpiac fenntarhatóságának szerteágazó témakörében folytatott diskurzus egyik fontos állomása volt a 2022 áprilisában szervezett workshop. E tanulmány szerzője a súlyponti témaköröket foglalja össze és gondolja tovább.

Fogyasztási hullámzás és foglalkoztatás

A jegyzet a közelmúltban többször átrendeződő fogyasztás változásának néhány munkagazdasági, s foglalkoztatási vonatkozását villantja fel.

Népszámlálás 2022 – előkészületek (összefoglaló a konferenciáról)

Az új népszámlálás tervezése és munkaügyi feldolgozási terve – ezzel a címmel szervezett online szakmai konferenciát a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi valamint Demográfiai Szakosztálya.

Fenntartható egyensúly és felzárkózás – Az MNB gazdaságpolitikai javaslatcsomagja munkaügyi szempontból

A jegyzet az MNB 12 fontosabb téma köré felépített gazdaságpolitikai a javaslatcsomagjának a rövid bemutatására vállalkozik a munkaügyek szemszögét előtérbe helyezve.

Az együttműködés nélkülözhetetlen feltétele a fenntarthatóságnak

A munkaerőpiac fenntarthatóságához nélkülözhetetlen az együttműködés a társadalmi aktorokkal – állapítja meg a cikk szerzője.

A fenntarthatóság további kérdései, háttérben a körforgásos gazdaság és a méltányos átállás koncepciójával

A cikkben bemutatásra kerül, hogy miként kapcsolódik a nemzeti fenntarthatósági diskurzushoz a körforgásos gazdaság és a méltányos átállás koncepciója, arra fókuszálva, hogy a klímasemleges politika munkaerőpiaci kihívásai középpontjában a foglalkoztathatóság kialakítása áll.

A munkaügy és a globalizáció új kihívásai a COVID járvány és az ukrajnai háború nyomán

Az egyre gyakrabban említett „reshoring” és a „nearshoring” folyamatok jelentős változásokat indukálnak a globalizáció és a nagy nemzetközi vállalatok tevékenységét illetően, és új lehetőségeket kínálnak a Nyugat-Balkán országai és hazánk számára is.