A HR stratégiai kérdései

A munka jövője a COVID járvány utáni globális munkaerőpiacon

A cikkben  a szerző a munka jövőjére vonatkozó számos elméletből idéz fel néhányat, jelezve, hogy ezek, miközben megfontolandó gondolatokat tartalmaznak, végül is csak találgatások.

Munkatudományi üzenetek 2022

Válogatás a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztály 2022. évi rendezvényeinek összefoglalóiból  

Tartalom

    3        Elnöki köszöntő (Pleschinger Gyula)

    4        Bevezetés (Bagó József)

  A foglalkoztatás fejlesztésének dilemmái

A nyugdíjdeficit és a robotok hatalomátvételének mítoszai: valódi vagy képzelt veszélyek?

A demográfiai okokból kiürülő nyugdíjkassza és a mesterséges intelligencia miatt megszűnő munkahelyek vízióját próbálja a realitások talaján értékelni a szerző.

Quo vadis HR? Kihívások és feladatok a HR szakmában

A HR 30 éves fejlődésében még fennmaradt, tisztázandó fehér foltokra kívánja felhívni a figyelmet a miniesszé szerzője.

Versenyképesség és társadalmi tőke (összefoglaló a konferenciáról)

A rendezvény résztvevői aktuális kutatások és gyakorlati tapasztalataik alapján gazdaságunk kedvezőtlen versenyképességének okait és javításának lehetőségeit vitatták meg.

A foglalkoztathatóság tudástőke feltételei (összefoglaló a konferenciáról)

A humántőke fejlesztésének és hatékony felhasználásának a fenntartható fejlődésben és a gazdasági növekedésben betöltött kiemelkedő szerepét elemezték a MKT Munkaügyi szakosztálya konferenciájának résztvevői.

Energiaválság és foglalkoztatás – ötven éve

Az 1974-75-ös években kialakult energiaválság okainak, következményeinek és kezelésének tanulmányozása segítheti a napjainkban kialakuló, új energiaválságból történő kilábalást.

Új közgazdaságtan a fenntarthatóságért – Az MNB kiadványának munkaügyi vonatkozásai (recenzió)

Az MNB által kiadott kötet 24 tanulmányt tartalmaz, amelyek különböző közgazdasági területeken emelik ki korunk megváltozott körülményeinek a közgazdaságtudománnyal szembeni kihívásait.

A fenntartható munkaerőpiac keretei - tézisek

A munkaerőpiac fenntarthatóságáról folytatott vita alapján készült összegző írás, amelyben a szerzők megkísérlik – legalább tézisszerűen – körüljárni magát a fogalmat és annak sajátos vonásait, felvázolni a legfontosabb kitörési pontokat.

A jó pap holtig tanul, mi miért ne tehetnénk ugyanezt?

A munkaerőpiac fenntarhatóságának szerteágazó témakörében folytatott diskurzus egyik fontos állomása volt a 2022 áprilisában szervezett workshop. E tanulmány szerzője a súlyponti témaköröket foglalja össze és gondolja tovább.