A HR stratégiai kérdései

Kiút a közepes jövedelem csapdájából

A közepes jövedelmi csapdából való kitörés lehetőségeit vitatták meg az MKT Munkaügyi Szakosztály online konferenciáján részt vevő neves szakemberek. (Tudósítás és hanganyag)

Koronás kérdések - HR válaszok (konferencia-összefoglaló)

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében november 26-án került sor azon kutatás első eredményeinek bemutatására, amely 14 egyetem összefogásával  vizsgálta, hogy a hazai vállalati/intézményi szféra emberi erőforrás menedzselési gyakorlata miként reagált a járvány okozta válság kihívásaira.

A magasabb jó és a foglalkoztatás

A jegyzet röviden áttekinti az utóbbi évtizedek ismertebb gazdasági rendszereinek főbb foglalkoztatási elemeit, munkaügyi szempontból segítve ezzel a teoretikusan „választható” gazdasági-társadalmi modellek közötti eligazodást.

A gazdaság sérülékenysége és a kiesett oktatási tevékenység társadalmi hatásai

Az MKT Közgazdász-vándorgyűlés panelbeszélgetéséhez tett hozzászólásában a szerző a járvány utáni létfontosságú fejlesztések szükségességére mutat rá.

A koronavírus munkaerőpiaci hatásairól

Palócz Éva, Bod Péter Ákos és Artner Annamária beszélgetése Bagó József szakosztályelnök moderálásával a az MKT Közgazdász-vándorgyűlés keretében. (videó)

Az európai KGST országok bukásához a képzett munkaerő is hozzájárulhatott

A szerző szerint a szocialista rendszer összeomlásának egyik oka a nagy nemzetközi vállalatok olcsó és viszonylag jól képzett munkaerő, illetve új felvevőpiacok iránti szükséglete volt.

Pandémia és a globális munkaerőpiac

A munkaerőpiac járvány utáni helyzetéről folytatott vitában a szerző a globalizáció néhány meghatározó jellemzőjéről, ellentmondásairól, valamint a pandémia munkaerőpiaci hatásairól fogalmaz meg észrevételeket, gondolatokat.

Ki tud bekapcsolódni a „telemunkába”?

Az OECD munkadokumentuma azt elemzi, hogy milyen iskolai végzettséggel és képességekkel rendelkező munkavállalók tudnak nagyobb eséllyel bekapcsolódni az informatikai bázisú otthoni munkavégzésbe, és mindez milyen támogató intézkedéseket igényel.

A termelő ember helyzete a munkaerőpiac jelen állapotában

A munkaerőpiac jövőjéről megjelent vitaindító tanulmányhoz tett hozzászólásában szerző úgy véli, hogy a globalizáció figyelmen kívül hagyta az emberi elvárásokat, azok teljesítésére nem fordított figyelmet. Várhatóan ez így lesz a deglobalizáció kiterjedésével is.

A robotoktól a Katáig. Adalékok a munkaerőpiac közeljövőjéről folytatott vitához

A vitacikk szerzője arra figyelmeztet, hogy a recesszióból való kilábalás során nagyobb hangsúlyt kaphat a munkaviszony rugalmasításának szándéka, és ezzel a munkajog védelmi funkciója a munkaerőpiac hátrányos helyzetű csoportjaiban csökkenhet.