Kiválasztás, létszámleépítés

Felelős átszervezés

A gazdasági válság következményeként a vállalkozások egy része a csoportos létszámleépítést választja rövid távú költségcsökkentő eszközként. Ezzel szemben a kilábalás szempontjából hosszú távon a tehetséges munkaerő megtartását és megszerzését tartják a legfontosabbnak. A tanulmányban szeretném bemutatni az átszervezés alternatív megoldásait, és annak hasznait. Hiszen a vállalkozások versenyképességének megőrzése érdekében a munkavállalók rugalmasságának növelése, az innovációs kapacitás bővítése sokszor eredményesebb lehet, mint a leépítés.

Az első hullám: a kölcsönzött munkavállalók leépítése

A statisztikák szerint a munkaerő-kölcsönzés 2001-es bevezetése óta rohamosan terjedt Magyarországon. Ennek az ugrásszerű terjedésnek vetett véget a gazdasági válság. Kérdésként merülhet fel, vajon miért hatott ilyen erősen a recesszió a munkaerő-kölcsönzésre. Röviden azt a választ adhatjuk, e foglalkoztatási forma lényegéből ered, hogy volumene erősen kötődik a gazdasági ciklusokhoz.

A kiválasztás megbízhatóságának szempontjai

Azt hisszük, hogy birtokában vagyunk minden ismeretnek ahhoz, hogy professzionális szinten válasszuk ki új munkatársainkat. Ha ez így lenne, akkor miért kerülnek a szervezetbe munkakörük ellátására, vagy a beilleszkedésre alkalmatlanok? Természetesen erre mindig van utólag magyarázat. Például kényszerhelyzet, a térség munkaerő-piaci helyzete miatt olyanokat is fel kellett venni, akiknél hiányzott az elvárt tudás, a motiváció. A nem megfelelő ember felvétele kárt okoz a szervezetnek.

Virtuális munkavégzés, virtuális teamek

A gazdaság folyamatos átalakulása és az informatikai megoldások fejlődése szoros kapcsolatban állnak a munka világában bekövetkező változásokkal. A globalizációs folyamat révén az egyes multinacionális vállalatok egyre több országban jelennek meg, telephelyeik száma egyre szaporodik. Elképzelhetetlen lenne a mai modern gazdaság az internet, a vállalati rányitási szoftverek, a kommunikációs technológiák létezése nélkül.

A munkahelyi viselkedés előrejelzését befolyásoló tényezők

Ez a tanulmány olyan HR szakembereknek nyújt információt, akik az emberi erőforrás kiválasztásával foglalkoznak és munkájuk során személyiséget mérő pszichológiai teszteket alkalmaznak.

Interkulturális szűrés a gyakorlatban

A nemzetközi foglalkoztatás során fellépő, a kulturális különbségekre visszavezethető beilleszkedési zavarok komoly gondot okoznak a kiküldötteket foglalkoztató vállalatoknak. A cikkben bemutatott interkulturális szűrés hatékony eszköz lehet arra, hogyan előzze meg a kiküldő vállalat a sikertelen kiküldetéseket.

letöltés

 

A munkaviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos gyakorlati kérdések

A munkaviszony szabályszerű megszűnése, megszüntetése a munkaviszony alanyait érintő egyik legfontosabb munkajogi kérdés, amely a napjainkban kialakult gazdasági helyzet miatti elbocsátások okán előtérbe került. A munkaviszony megszüntetésekor különös jelentősége van a jogszabályi előírások betartásának, ugyanis egy esetleges jogellenes intézkedés jelentős anyagi terheket róhat mind a munkáltatóra mind a munkavállalóra. 

Milyen érzéseket kelt a létszámleépítés az "ottmaradókban"?

Sok munkavállaló kénytelen megválni munkahelyétől. Kérdés azonban, hogy könnyebb-e azoknak, akik „maradhatnak”. Ők ugyan állásukat nem veszítik el, de vajon nem veszítenek-e el valami mást? Egy leépítési folyamat igen megterhelő életszakasz a szervezet életében, nehezen megélhető mind az elküldöttek, mind az ottmaradók számára, és a két csoport részéről más-más megküzdési (coping) stratégia lehet hatékony.
 

A csoportos leépítés bejelentése a munkaügyi központok számára - Mit, hogyan, mikor?

A munkajogviszony-megszüntetések speciális esete, a csoportos létszámleépítés. Ebben az esetben a felmondásnál, egyéb megszüntetésnél irányadó általános szabályokon túl, a Munka Törvénykönyve jó néhány további rendelkezésére is fokozott figyelmet kell fordítani. Ezen rendelkezések közül jelen cikk, a munkaügyi központok irányában fennálló bejelentési kötelezettségeket veszi nagyító alá, nem vitatva a jogintézmény többi aspektusának jelentőségét.

Modern információs technológiák a kiválasztásban

Cikkünkben három modern információs technológiát szeretnénk bemutatni a HR területén dolgozók számára. A mesterséges intelligenciát használó, kiválasztást támogató rendszerek nagy pontossággal, és magas validitással határozzák meg, hogy az egyes pozíciókra mely jelöltek a legalkalmasabbak. A korábban felvett személyek teszteredményeinek, és beválási mutatóinak mintázatából megtanulják, milyen profilú személyek, hogy fognak teljesíteni az adott munkakörben.