Kiválasztás, létszámleépítés

A készségfejlesztő karrierprogramok résztvevőinek kiválasztása

Tanulmányunkban egy nagyvállalat fejlesztési programjainak (tehetségprogramok, vezető-utánpótlás programok) tapasztalatai alapján bemutatjuk a leendő résztvevők kiválasztásának fontosságát, és egy lehetséges módját annak előnyeivel és nehézségeivel. Kitérünk azokra az elvekre, szempontokra, egyéni sajátosságokra, melyek alapján a döntéshozók a különböző fejlesztési és karriermenedzsment programjaikba beválogathatják a jelentkezőket. Áttekintjük azt, hogy ezen egyéni sajátosságok milyen hatást gyakorolnak a program során megvalósult fejlődésre.

Mire tanít az abszorbciós görbe?

A munkavállalók viselkedését általánosan leíró modellek közül az egyik nemrégiben napvilágot látott, és összetett faktorokat tartalmazó modell az abszorbciós görbe által írja le az egyén szervezeti kilépéseknél tanúsított magatartását. Az egyén munkával való azonosulása, lelkesedése, teljesítménye, alkalmazkodási készsége nehezen kifejezhető egyetlen mutatóval, mert ezen tényezők összefüggenek és hatnak egymásra. A modell ezeknek együttesére használja az abszorbció kifejezést.

A személyiségi jogok védelme a felvételi eljárás során

Mire kötelezhető a munkavállaló, és főleg: mire nem? Mire kell figyelni a tesztek alkalmazásánál és a referenciák beszerzésénél? Mikor kérhető erkölcsi bizonyítvány és feddhetetlenségi igazolás? Adhat-e valótlan válaszokat a munkavállaló? Mennyi ideig és hogyan kell kezelni a felvételi eljárás során megismert adatokat? - többek közt e kérdésekre is válaszol az adatvédelmi szakember.

letöltés

Kompetenciaalapú kiválasztás a grafológia segítségével

Sokféle kétely fogalmazódik meg a szakemberekben a grafológiának a kiválasztásban való felhasználását illetően. A cikk szélsőségektől mentes, objektív, de egyúttal rendkívül gyakorlatias ismereteket nyújt a téma iránt érdeklődőknek.