Munkabiztonság, munkaügyi ellenőrzés

Platformdolgozók és a vírus (OECD felmérés)

Az ún. platformdolgozókat különösen veszélyezteti a koronavírus. Az OECD közvéleménykutatásában 700 érintett nyilatkozott a helyzetükről és az egészségük érdekében tett intézkedésekről. 

A munkahelyre visszatérés munkavédelmi aspektusai

Az MKT Munkaügyi Szakosztály felkérésére az előadó azzal kapcsolatban osztja meg gondolatait az érdeklődőkkel, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben, a veszélyhelyzet megszűnését követően a munkáltatóknak milyen feladataik vannak a munkahelyre visszatérő dolgozók védelmét illetően.

Biztonságos visszatérés a munkahelyre - uniós iránymutatás

Az Európai Bizottság kezdeményezésére az EU munkahelyi egészség és biztonság kérdéseivel foglalkozó (EU-OSHA) háttérintézete április végén útmutatásokat bocsátott ki a karanténban töltött időszak után a munkahelyükre visszatérő európai munkavállalók védelme érdekében.

Az ingázás hatása a munkavállalók mentális és fizikai állapotára – empirikus kutatás tükrében (I-II. rész)

A Munkaügyi Szemle átalakulása miatt a szerzők nagyívű tanulmánya két részletben formailag két különböző online folyóiratban látott napvilágot. Itt egybefűzve tesszük közzé a tartalmilag teljesen egységes tanulmányt.

Több ponton módosult a munkavédelmi törvény

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2020. január 1. napján hatályba lépett módosítását a munkavédelmi szakma nagy figyelemmel kísérte. Ezúttal a módosítás még a szokásosnál is komolyabb visszhangot váltott ki. Jelen írás ezeket a változásokat és a változásokat kísérő szakmai kérdéseket veszi sorra. 

Az ingázás hatása a munkavállalók mentális és fizikai állapotára – szekunder kutatás tükrében (I. rész)

A tanulmány első része a statisztikai adatok mellett az ingázásnak a munkavállalók mentális és fizikai állapotára vonatkozó hazai kutatások eredményeit és a releváns külföldi példákat tárja fel.

Megszűnt a munkabiztonság kiemelkedő szakmai folyóirata

Megszűnt a munkavédelem egyik nagy múltú folyóirata, a "Munkavédelem és Biztonságtechnika". Az ennek apropóján íródott cikk célja, egyrészt, hogy visszatekintsen a szaklap történetére, és visszaidézze, hogy milyen témák köré csoportosultak elsősorban a korábban megjelent írások. Másrészt pedig arra irányul, hogy előretekintsen és bemutassa, hogy ezután a munkavédelmi  szakemberek hol kaphatnak teret hasonló anyagaik megjelentetésére.  

Gondolatok a munkavédelmi törvény új módosításáról

A cikk célja a munkavédelmi törvény módosítása mögött meghúzódó szakmai indokok és kodifikációs körülmények bemutatása, egyben magyarázat és segítség az új szabályok értelmezéséhez.

Munkafeltételek Európában

Egy közelmúltban közzétett uniós felmérés szerint az európai munkavállalóknak csupán alig több mint fele érzi úgy, hogy jó munkafeltételek mellett dolgozik, és többségük úgy véli, hogy munkakörülményei romlottak az elmúlt öt évben.