Munkaerőhelyzet, foglalkoztatáspolitika

Mi legyen fenntartható? A munkapiac vagy az ellenállóképesség?

A szerző a munkaerőpiac fenntarthatóságáról írt vitacikk értelmezési tartományának szélesítését javasolja, ahol a gazdaság és ezen belül a munkapiac és az oktatás a társadalmi felépítmény része, amely csak a környezeti összhanggal együtt értelmezhető.

Debating sustainability of the Hungarian labour market

Angol nyelvű publikációjában a szerző tételesen kifejti véleményét “A fenntartható munkaerőpiac dilemmája” címmel weboldalunkon megjelent vitacikk feltételezéseivel és téziseivel kapcsolatban.

Törékeny trendek, bizonytalan kilábalás – ILO jelentés, 2022

Az ILO januárban közzétett, a globális foglalkoztatási és szociális kilátásokat felvázoló jelentése lefelé korrigálta a munkaerőpiac 2022. évi fellendülésére vonatkozó előrejelzést.

Hogyan (nem) vizsgáljuk az 1945-1990 közötti időszak foglalkoztatását?

A jegyzet szerzője az 1945-1990 közötti időszakot elemző akadémiai konferencián a foglalkoztatásról elhangzottakra reflektál.

A foglalkoztatás fejlesztésének dilemmái (konferencia összefoglaló)

Az MKT Munkaügyi szakosztálya a 2018-ban alakult „szakpolitikai agytröszt”, az Egyensúly Intézetnek a foglalkoztatás fejlesztése aktuális feladataira vonatkozó  javaslatait vitatta meg.

Munkaerőpiaci helyzetkép a Pandémia után (összefoglaló a kerekasztal beszélgetésről)


A Közgazdász Vándorgyűlés egyik kiemelt szekciójában szeptember végén a válság után gyorsan magához térő munkaerőpiac meghatározó folyamatairól tartottak kerekasztal beszélgetést.

A járvány hatása a foglalkoztatás térszerkezetére (konferencia összefoglaló)

Az MKT Munkaügyi Szakosztálya az 59. Közgazdász Vándorgyűlés Munkaügyi Szekciója keretében panelbeszélgetést szervezett a járvány foglalkoztatási térszerkezetre gyakorolt hatásáról.

Kézikönyv egy "kényes" szakpolitikáról

Átfogó, a foglalkoztatáspolitika alapelveit, eszözrendszerét összefüggéseiben tárgyaló kézikönyv jelent meg a közelmúltban, amely egyaránt ajánlható szakpolitikusoknak, elemzőknek, egyetemi tanároknak és hallgatóknak. (recenzió)

Munkaerő- és készségigények előrejelzése a gépiparban

A MAGEOSZ és az MKT közös konferenciáján mutatták be a magyar gépipari foglalkoztatás előrejelző modelljét. Egyre nagyobb hangsúly kerül a tudástőke és a hatékonyság növelésére, és indokolt az ágazatot vonzóbbá tenni a fiatalok számára.

Koronavírus vs. foglalkoztatás (összefoglaló a konferenciáról)

A Magyar Közgazdasági Társaság és a Közgazdasági Szemle 2021. április 26-ára online szakmai tanácskozást szervezett, amelynek fókuszában a koronavírus gazdasági és foglalkoztatási hatásainak vizsgálata állt.