Munkaerőhelyzet, foglalkoztatáspolitika

Magyarországon véget ért az „olcsó és korlátlan” munkaerő-kínálat korszaka

A közgazdász-vándorgyűlés a magyar közgazdász szakma legnagyobb éves konferenciája. 2019. szeptember 5. és 7. között Nyíregyháza adott otthont a háromnapos rendezvénynek.

A következőkben a tanácskozás záródokumentumának a foglalkoztatásra vonatkozó részét idézzük.

A versenyképesség foglalkoztatási feltételei

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ MKT MUNKAÜGYI SZAKOSZTÁLYÁNAK AZ 57. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉSEN TARTOTT SZEKCIÓÜLÉSÉRŐL

Szekcióülés az 57. Közgazdász-vándorgyűlésen

Az 57. Közgazdász-vándorgyűlés szeptember 5-7-én Nyíregyházán kerül megrendezésre.

Szeptember 6-án pénteken egész napos szekcióülést szentelnek a munkaerőpiac, szakképzés, foglalkoztatás témaköreinek. Ezen belül a koradélutáni program:

14.00 - 15.40 A versenyképesség foglalkoztatási feltételei

Pillanatkép a Brexit munkaerőpiaci vonatkozásairól

A cikk bemutatja Brexit várható következményeit az uniós polgárok szabad mozgására, illetve hogy a kilépés utáni helyzet milyen munkaerőpiaci hatásokkal járhat az EU szintjén.

A magyar foglalkoztatási szolgálat lehetőségei a 2020-as években

Hatóság vagy szolgáltatás?” címmel új(abb) vita indult a Munkaügyi Szemle hasábjain a magyar munkaügyi szolgálat jövőjéről. A vitaindító cikkekhez készült összefoglaló cím, akár 25 évvel korábbról is származhatna; szolgáltató szervezet vagy hatóság-e a magyar szolgálat? Ugyanakkor a megszólalások között eddig még nem esett szó a szolgálatot körülvevő közeg, a magyar társadalom, gazdaság és közigazgatás jelentős átalakulásról. Ezen környezeti változók nélkül nehéz az NFSZ (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) tevékenységét értelmezi és újraértékelni.

A foglalkoztatáspolitika két megközelítése?

A foglalkoztatáspolitika és ezen belül az ún. aktív munkaerő-piaci eszközök sok szálon kapcsolódnak a gazdaságpolitikához és a társadalompolitikához. Ebből is adódik, hogy többféle elképzelés ütközik a munkaerő-piaci eszköztár alapvető céljával, jellegével kapcsolatosan. Az egyik értelmezés szerint elsősorban a munkanélküliek elhelyezkedését kell segítenie, sőt kikényszerítenie, míg mások szerint a munka világából kiszorultak élethelyzetét is hatékonyan kell segítenie és ezzel fontos szerepet játszania a szociálpolitikában.

Hatóság vagy szolgáltatás? Vita a foglalkoztatási szolgálat jövőjéről

Folyóiratunk fórumot kíván nyújtani a foglalkoztatási szolgálat feladatainak és szervezetének korszerűsítésével kapcsolatos véleménykülönbségek ütköztetéséhez. Elsőként az NFSZ két korábbi regionális vezetőjének írását közöljük.

A munka jövője és a munkaügyi szolgálatok Európában (Az EU PES Hálózat dokumentumának összefoglalója)

A bérmunka világának változása kihívást jelent az ÁFSZ-ek számára. A publikáció tizenegy európai állami munkaügyi szervezet közös műhelybeszélgetéseiből összeállított dokumentum ismertetése.

Országot jöttem építeni. A „visszidensek” munkaerő-piaci integrációja

A tanulmány folyóiratunk profiljától látszólag távol eső jelenséggel foglalkozik, a rendszerváltás környékén és azóta hazatérő egykori disszidensek idegenbeli lehetőségeivel, illetve a hazai munka világába való beilleszkedésük tapasztalataival.