Munkaerőhelyzet, foglalkoztatáspolitika

A foglalkoztatáspolitika esélye

A jegyzet áttekinti az elmúlt három évtized eredményeit a foglalkoztatási célok és eszközök terén, azok főbb dilemmáit bemutató mértékadó publikációkat, s kitér az önálló foglalkoztatáspolitika létrehozásának, illetve mozgásterének feltételeire.

A foglalkoztatással kapcsolatos megfontolandó tanulságok és javaslatok

A szeptemberi Közgazdász-vándorgyűlésen a foglalkoztatási helyzet főbb jellemzőiről, az okokról és a legfontosabb teendőkről elhangzottak összefoglalása

A közfoglalkoztatás célcsoportja (a műhelykonferencia összefoglalója)

A műhelykonferencia résztvevői arra vállalkoztak, hogy górcső alá vegyék a 2011-2021 közötti időszakban a közfoglalkoztatásba bevont célcsoport jellemzőit, és ezen keresztül értékeljék a szakpolitikai célok megvalósulását.

A munkaerőhiány és a munkaerő-tartalékok (a szekcióülés összefoglalója)

A Közgazdász-vándorgyűlés munkaügyi szekciójában a munkaerőhiány és a munkaerő-tartalék együttes jelenléte volt a panelbeszélgetés témája.

A foglalkoztatáspolitika három évtizede (konferencia beszámoló)

Az elmúlt három évtized változatos foglalkoztatáspolitikájának elemzése számos izgalmas tanulság levonására alkalmas. Erre törekedtek az MKT Munkaügyi Szakosztály rendezvényének résztvevői.

Ukrán menekültek munkaerőpiaci integrációja az EU/EGT térségben. Svéd és német megoldások

Az ukrajnai háború következtében kialakult menekülthullám egyre komolyabban kihat az EU egyes tagállamainak foglalkoztatási helyzetére és így munkaerőpiaci szolgáltatásaikat is új kihívások elé állítja.

Munkaerőpiaci kilátások az OECD országokban

Az OECD Foglalkoztatási Kilátások 2022 évi kiadása a COVID-19 utáni fellendülés támogatása érdekében áttekinti a kulcsfontosságú munkaerőpiaci és szociális kihívásokat. 

Mi legyen fenntartható? A munkapiac vagy az ellenállóképesség?

A szerző a munkaerőpiac fenntarthatóságáról írt vitacikk értelmezési tartományának szélesítését javasolja, ahol a gazdaság és ezen belül a munkapiac és az oktatás a társadalmi felépítmény része, amely csak a környezeti összhanggal együtt értelmezhető.

Debating sustainability of the Hungarian labour market

Angol nyelvű publikációjában a szerző tételesen kifejti véleményét “A fenntartható munkaerőpiac dilemmája” címmel weboldalunkon megjelent vitacikk feltételezéseivel és téziseivel kapcsolatban.

Törékeny trendek, bizonytalan kilábalás – ILO jelentés, 2022

Az ILO januárban közzétett, a globális foglalkoztatási és szociális kilátásokat felvázoló jelentése lefelé korrigálta a munkaerőpiac 2022. évi fellendülésére vonatkozó előrejelzést.