Munkaerőhelyzet, foglalkoztatáspolitika

A Magyarországra irányuló nemzetközi migráció jellemzői az ezredfordulót követően

Magyarország földrajzilag politikai-gazdasági rendszerek határán, kultúrák találkozásánál és a mindezt felerősítő infrastrukturális hálózatok kereszteződésében helyezkedik el. Történelmi, nyelvi kapcsolatai korábban nagyobb kiáramlással készült, és ezzel függ össze a jelenkori migráció is. 2001 utáni időszakban olyan nemzetközileg harmonizált hazai statisztikai adatgyűjtés valósult meg, ami lehetővé tette a részletesebb folyamatelemzést e területen. A cikk a globális trendekbe illeszti a hazai szabályszerűségeket.

Global Employment Trends 2012: Preventing a deeper jobs crisis

The annual Global Employment Trends report offers the latest global and regional information and projections on several indicators of the labour market, including employment, unemployment, working poverty and vulnerable employment. It also presents a number of policy considerations in light of the new challenges facing policy makers in the coming year.

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon. A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai

A harmadik országból érkezett munkavállalók magyarországi integrációjának alakulása periférikus témának tűnhet. Az ezzel kapcsolatos gondok, konfliktusok messze alatta maradnak a Nyugat- és Dél-Európában tapasztalhatóknak, hazai társadalmi súlyuk nem mérhető a roma integráció hatalmas kihívásához. Mindez azonban egy folyamat kezdeti szakasza, amelyre itt az ideje felkészülni. A végiggondolás során a demográfiai fejlemények és munkaerő-piaci érdekek mellett alapvető emberi, európai értékek kell, hogy jelentsék a vezérfonalat.

Foglalkoztatási lehetőségek a vállalatok fejlesztési törekvéseinek tükrében

2011 tavaszán – az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány megbízásából – megvizsgáltuk, hogy milyen foglalkoztatási hatásai vannak a magyar vállalatok jelenlegi fejlesztési törekvéseinek (beruházási és innovációs erőfeszítéseinek). Eredményeinkkel elsősorban a mai magyar gazdaságpolitika időszerű feladatainak megvalósítását kívántuk segíteni. Meggyőződésünk azonban, hogy egyes fontosabb megállapításaink, s az ezek alátámasztása során szerzett módszertani tapasztalataink a közgazdasági elmélettel foglalkozók érdeklődését is felkelthetik.

(Egyen)súlypontok a foglalkoztatásban

A Magyar Közgazdasági Társaság 2011. szeptember végén Pécsett tartotta meg a XXIV. Közgazdász Vándorgyűlést, amelyen egy önálló szekció témája volt a foglalkoztatás. Rövid beszámolónkban a szekcióülés legfontosabb gondolatait foglaljuk össze.

A beszámoló letöltése

 

Erőtlen európai stratégiák, fókuszban a nem piaci foglalkoztatás

Európa sokasodó problémái között sajnos hangsúlyos helyet foglalnak el a nem megoldott foglalkoztatási feszültségek. A fellendülés késik, ezért – még ha sokan vitatják is – meghatározóbb szerepet kellene biztosítani az ún. nem piaci munkahelyek létrehozásának.

Sikeres születés, viharos ifjúság: 20 éves a Foglalkoztatási Törvény

Ma már nehezen hihető egységes politikai akarat mellett született meg 20 éve a Foglalkoztatási Törvény. Egyik alkotója emlékezik a törvény előkészítésének indokaira és érdekességeire. Azt is elismeri: szükséges volt a későbbi sok módosítás, sőt időszerűnek tartja a jogszabály újragondolását is.

A foglalkoztatáspolitika helyi partnerei

A kormány ambiciózus foglalkoztatáspolitikai céljai megvalósításához szükséges és indokolt lenne a helyi foglalkoztatáspolitikai aktorok bekapcsolása, hiszen helyismeretük, a térséghez való kötődésük garancia a hatékony megoldások kialakítására. Az európai gyakorlatban a helyi partnerség intézményei már kialakultak. Ezek a területi foglalkoztatási paktumok, amelyek azonban nálunk még nem váltak a munkaerőpiac meghatározó szereplőivé.