Oktatás, pályaorientáció

Hogyan alakul a szakmastruktúra fejlődése?

A munkaerőpiac fenntarthatóságáról folytatott vitához tett hozzászólásában a szerző kifejti, hogy miként látja a szakmastruktúra fejlődését, illetve, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy azt felgyorsítsuk pozitív irányba.

Az élethosszig tartó tanulás és a mobbing kérdései

A vitacikkhez kapcsolódva a szerző az oktatás néhány problémájához, a lifelong learning megvalósulása nehézségeihez és a munkahelyi mobbing által okozott károkhoz fűz néhány észrevételt.

Iskolai pályaorientáció Finnországban és a hazai lehetőségek (konferencia beszámoló)

A Magyar Pedagógia Társaság Pályaorientációs Szakosztálya 2022. február 18-án egy kifejezetten izgalmas online webináriumot tartott. Ezen a pályaorientációs tevékenység legfontosabb tématerületei is megvitatásra kerültek.

Duális képzés: az oktatás és a munkaerőpiac találkozásának jó gyakorlatai

A szerző a duális képzés céljának és előnyeinek áttekintése mellett bemutatja és értékeli a gyakorlati és a képzési oldal első kézből származó konkrét információit is.

Oktatási és Képzési Figyelő 2021

AZ Európai Bizottság magyar nyelvű kiadványa a koronavírus-járvány alatti oktatáspolitikai, nevelésügyi és felnőttképzéssel kapcsolatos átfogó megállapításokat mutatja be.

Dr. Völgyesy Pál emlékülés

Prof. Dr. Völgyesy Pál halála első évfordulóján, a gödöllői MATE (ex-SZIE) Rektori Dísztermében 2021. november 25-én emlékülést rendeztek. Az ülés online közvetítéséről felvétel készült, ez a következő címen tekinthető meg:

   https://youtu.be/nCuW7OgSsII

 Tanár úrról néhány fotó pedig itt:

   https://youtu.be/ExOkcHfS6HQ

A Savickas-féle életpálya-tervezés és hazai alkalmazási lehetőségei

Az MPT Pályaorientációs Szakosztálya műhelybeszélgetést tartott, amely keretében M. L.  Savickas, neves amerikai pszichológus által kidolgozott módszer hazai alkalmazásának tapasztalatait vitatták meg. (videó)

Az oktatástervezés hiátusa, avagy Timár János elfeledett öröksége

Száz éve született és tíz éve halt meg Timár János. A Közgazdasági Szemle szeptemberi számában megjelent megemlékezés az életpályája rövid bemutatása mellett a munkagazdaságtan és az oktatáskutatás jelentős személyiségének szellemi örökségét idézi fel, nem elhallgatva annak vitatott elemeit.

Új(abb) ifjúsági szakképzés és a pályaorientáció (konferencia összefoglaló)

A megreformált szakképzési rendszer jellemzőiről, első tapasztalatairól, a lehetséges tanulői utakról, az pályaorientáció fontosságáról értekeztek az online konferencia résztvevői.

Videó/online tanácsadás az európai állami munkaügyi szervezetekben. Európai kitekintés

17 európai tagállam munkaügyi szervezete alkalmazza ma már a videotanácsadást. Ennek előnyeiről, hátrányairól  és különösen a jövőjéről megoszlanak a vélemények.