Oktatás, pályaorientáció

A pályaorientáció három évtizede

A rendezvény célja a munkaügyi szolgálat három évtizede alatt (1991-2023) kifejlesztett és működtetett munkaügyi, pálya-, és karrierépítés szolgáltatások áttekintése, az elmúlt harminc év értékelése volt.

A legutóbbi három évtized hazai felnőttképzése: egyre inkább a szakpolitikák fókuszában

Visszaemlékezve az elmúlt három évtized hazai történetére a szerző a felnőttképzésre legjelentősebb hatást gyakorló szakmai összefüggésekről ad rövid áttekintést.

A hatékony oktatási rendszer és a megfelelő pályaorientáció a munkanélküliség megelőzésének preventív eszköze

A szerző a hatékony pályaválasztási és pályaorientációs rendszer előnyei mellett sorakoztat fel számos megfontolandó érvet.

A validáció szerepe az életpálya-építésben (beszámoló a kerekasztal-beszélgetésről)

A validáció vagy az életpálya-tanácsadás még a hazai szakmai közbeszédben is jellemzően kevesebb figyelmet kapnak, így a rendezvény témája hiánypótlónak tekinthető.

Miként segíthetik a diákprojektek a pályaorientációt?

A 2022/2023-as tanévben első alkalommal megrendezett újszerű Diákprojektverseny célja az önismeret és a pályaorientáció támogatása, valamint a projektszemlélet és a projektekhez kapcsolódó transzverzális kompetenciák fejlesztése volt.

Karrierépítésről karriertérkép – másképp (konferencia beszámoló)

2023. február 1-jén nagy érdeklődés mellett került megrendezésre Egerben az Országos Pályaorientációs Módszertani Konferencia.

Válogatás a hazai pályaorientációs konferenciák és webináriumok anyagaiból, 2022

A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya 2022. évi tevékenységéről ad képet az itt elérhető kiadvány.

Új vasfüggöny a felsőoktatásban

A jegyzet a nemzetközi trendek tükrében tekinti át a felsőoktatás aktuális helyzetét, felhívja a figyelmet az új vasfüggöny kialakulásának veszélyére.

Megjelentek a friss hazai PIAAC adatok

E tömör összefoglaló Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési Program (PIAAC) keretében végzett második hazai felmérés megállapításait ismerteti – összevetve a nemzetközi és a korábbi hazai adatokkal.

Oktatási és Képzési Figyelő 2022 – Magyarország

Az Európai Bizottság magyar országjelentése a hazai fejleményeket értékeli az európai oktatási térségen belül elfogadott uniós célok tekintetében.