Oktatás, pályaorientáció

NAVIGÁTOR 2017 - Szakmai műhelynap a foglalkoztathatóságért

A Mobilitás az EU-ban társhálózati együttműködésben résztvevő EURES, Europass, Eurodesk, Euroguidance uniós információs hálózatok a tanulási, munkavállalási, önkéntes vagy egyéb célú mobilitási tanácsadásban dolgozó szakembereknek kézzelfogható, mindennapi munkájában hasznosítható segédeszközöket nyújt rendszeresen. Ennek keretében szervezett szakmai műhelynapon interaktív módon, konkrét és bevált gyakorlati tapasztalatokat és módszertanokat mutattak be.

ESCO: connecting people and jobs

2017. október 13.

Az ESCO betűszó a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozását jelöli. Hét év fejlesztés után most 26 nyelven elérhetővé vált a v1 verzió.

Pályatanácsadás a változó világban (konferenciabeszámoló)

2017. november 10-11-én került sor a cseh Euroguidance Centre, a cseh Oktatási Minisztérium és a prágai Károly Egyetem közös szervezésében a tanácsadók nemzetközi konferenciájára Prágában. A második alkalommal megrendezett találkozó központi témája az volt, hogyan segítheti a tanácsadás a pályatervek, a karrier megvalósulását változó világunkban.

A pályaválasztási tanácsadás jelene, jövője és fejlesztési lehetőségei a pedagógiai szakszolgálatokban (beszámoló a rendezvényről)

A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya és a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat közös rendezvényt tartott 2017. szeptember 6-án Egerben, amelynek célja egyrészt az iskolai pályaorientáció helyzetének megvitatása, másrészt konkrét módszertani lehetőségek megismertetése volt. Rövid beszámoló a rendezvényről.

PDF

VII. Lifelong Guidance Policy and Practice konferencia

2017. szeptember 27-28.-án került sor Tallinnban az észt elnökség alatt a Hetedik életpálya-tanácsadás szakpolitika és gyakorlat EU konferenciára. A konferencia végén hat témakörben kerültek megfogalmazásra ajánlások. 

Elhelyezkedési esélyek vizsgálata a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak körében

Jelen tanulmány fő kérdésköre a szegedi egyetemisták aktuális munkaerő-piaci helyzetének elemzése köré épül, központi elemét a hallgatók szubjektív megítélése alkotja. Ennek fényében bemutatásra kerülnek azok a tényezők, amelyek jelentős hatással lehetnek a diploma megszerzését követően a munka világában történő elhelyezkedésre. Kérdőíves vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy milyen mértékben képes megtartani Szeged és ezzel együtt a Dél-alföldi régió a Szegedi Tudományegyetemen tanuló hallgatók szellemi tőkéjét.

Munkaerőpiac és pályaorientáció

A Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya 2017. május 4-én szakmai rendezvényt tartott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán. Társrendező a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya volt. Összefoglaló a rendezvényéről.

PDF