Oktatás, pályaorientáció

ESCO: connecting people and jobs

2017. október 13.

Az ESCO betűszó a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozását jelöli. Hét év fejlesztés után most 26 nyelven elérhetővé vált a v1 verzió.

Pályatanácsadás a változó világban (konferenciabeszámoló)

2017. november 10-11-én került sor a cseh Euroguidance Centre, a cseh Oktatási Minisztérium és a prágai Károly Egyetem közös szervezésében a tanácsadók nemzetközi konferenciájára Prágában. A második alkalommal megrendezett találkozó központi témája az volt, hogyan segítheti a tanácsadás a pályatervek, a karrier megvalósulását változó világunkban.

A pályaválasztási tanácsadás jelene, jövője és fejlesztési lehetőségei a pedagógiai szakszolgálatokban (beszámoló a rendezvényről)

A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya és a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat közös rendezvényt tartott 2017. szeptember 6-án Egerben, amelynek célja egyrészt az iskolai pályaorientáció helyzetének megvitatása, másrészt konkrét módszertani lehetőségek megismertetése volt. Rövid beszámoló a rendezvényről.

PDF

VII. Lifelong Guidance Policy and Practice konferencia

2017. szeptember 27-28.-án került sor Tallinnban az észt elnökség alatt a Hetedik életpálya-tanácsadás szakpolitika és gyakorlat EU konferenciára. A konferencia végén hat témakörben kerültek megfogalmazásra ajánlások. 

Elhelyezkedési esélyek vizsgálata a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak körében

Jelen tanulmány fő kérdésköre a szegedi egyetemisták aktuális munkaerő-piaci helyzetének elemzése köré épül, központi elemét a hallgatók szubjektív megítélése alkotja. Ennek fényében bemutatásra kerülnek azok a tényezők, amelyek jelentős hatással lehetnek a diploma megszerzését követően a munka világában történő elhelyezkedésre. Kérdőíves vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy milyen mértékben képes megtartani Szeged és ezzel együtt a Dél-alföldi régió a Szegedi Tudományegyetemen tanuló hallgatók szellemi tőkéjét.

Munkaerőpiac és pályaorientáció

A Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya 2017. május 4-én szakmai rendezvényt tartott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán. Társrendező a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya volt. Összefoglaló a rendezvényéről.

PDF

Az életút-támogató pályaorientáció rendszere változó gazdasági és társadalmi környezetben

A munkaerőpiac más területeihez hasonlóan nagyfokú bizonytalanság és átmenetiségjellemzi a szakmai pályafutás, a karrierek világát. Erre reflektál az életút-támogató pályaorientáció fogalma, amely megjeleníti a változatos életpálya támogatásának a szükségességét, annak tényét, hogy a 21. századi életutak többsége a klasszikus, ipari társadalmi pályautak leírása szerint atipikussávált. A tanulmány áttekinti az életút-támogató pályaorientáció elméleti előzményeit, fogalmi kereteit, kiindulópontokkal és bő irodalomjegyzékkel szolgál a témakörrel behatóbban foglalkozni szándékozók számára.