Oktatás, pályaorientáció

Pályaorientáció és tanárképzés

A tanárképzés várható megújítása során fontos, hogy a folyamatelvű, a munkaerő-piaci változásokra felkészítő  életpálya-építési kompetenciák elsajátítása és alkalmazása váljon a pedagógusképzés részéve. Ennek építőelemeit a pedagógusok pályalélektani, pályaismereti és alkalmazott közgazdaságtani felkészítése alkothatja. A pedagógusok szerepkörének kibővítésével együtt érdemes újragondolni a pályaorientációs tanácsadók és a tanárok feladatmegosztását.

A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályának állásfoglalása a NAT felülvizsgálata kapcsán 2016-2017

A szakosztály pályaorientációs tantervkészítési alapelvek megfogalmazásával kívánja támogatni a tanterv-felülvizsgálati tevékenységet.

A német tőkebeáramlás humán feltételei

Összefoglaló a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya 2016. november 10-én az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-nél és a Széchenyi István Egyetemen rendezett szakmai programjáról

Társadalmi méltányosság támogatása a pályatanácsadás gyakorlatán keresztül

Beszámoló az Oktatási és Szakképzési Pályatanácsadók Világszövetségének 2016. novemberi madridi konferenciájáról

A szakképzés munkaerő-piaci megfelelése

Beszámoló az MKT Munkaügyi Szakosztálya októberi rendezvényéről, ahol a képzettség és foglalkozás megfelelése, illetve a szakmunkás fiatalok pályakövetésének tapasztalatai szerepeltek a napirenden.

Duális szakképzés és felsőoktatási képzés az Európai Unióban és Magyarországon

Összefoglaló az MKT Munkaügyi és Nemzetközi Gazdaság Szakosztályának a 2016. évi Közgazdász-vándorgyűlésen Kecskeméten, szeptember 16-án tartott szekcióüléséről

A tervezhetetlen pályafutás. Careering és pályaválasztási döntés

A komplex társadalmakban és bizonytalan munkaerőpiacokon a hatékony pályafutás kulcskérdése az egyén felkészítése és képessé tétele a megjósolhatatlan élethelyzetek és karrier döntések kezelésére. Ez a cikk Krumboltz nevéhez kötődő pályaeshetőségi elmélet bemutatásával a szükséges hazai szemléletváltást sürgeti.

Új uniós intézkedések a szakmai készségek javításáért

Az Európai Bizottság készségfejlesztési akciótervének célja az európai polgárok munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása. A program speciális eleme a migránsok és menedékkérők képzésének segítése is.