Szociálpolitika, nyugdíjrendszer

A szociális gazdaság három évtizede (összefoglaló az online rendezvényről)

Az MKT Munkaügyi Szakosztály rendezvényén az előadások a szociális gazdasághoz kapcsolódó folyamatokat, a nemzetközi kontextus változásait és a hazai fejleményeket igyekeztek felvázolni.

Fiatal európaiak: foglalkoztatási és szociális kihívások előtt

Az Európai Tanácsnak a fiatalokkal foglalkozó éves jelentése szerint a teljes népességhez képest a fiatalok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetét erősebben érintette a világjárvány, a kilábalásuk pedig hosszasabban elhúzódik.

A Horthy-korszak vitatott szociálpolitikája

A jegyzet a két világháború közötti időszak szociálpolitikáját elemzi egy tudományos konferencián elhangzottakat alapul véve.

Európai Uniós Szociális Csúcs: a Portói Nyilatkozat

A tagállamok vezetői 2021. május 8-án Portóban a foglalkoztatás és a képzés fejlesztése, valamint a szegénység csökkentése terén konkrét számszerű célokat tartalmazó cselekvési tervet fogadtak el. 

Nyugdíj-diagnosztika. Néhány szempont a nyugdíjrendszer működésének elemzéséhez

A cikk a nyugdíjrendszer számszerű információkra épülő elemzési lehetőségeire hívja fel a figyelmet, ízelítőt adva ennek néhány területéről, mint például a nyugdíjak és a keresetek közötti helyettesítési ráta, a nyugdíjak vásárlóereje és belső arányrendszere, a minimális garancia érvényesülése. Ezek elemzése segít, hogy jobban felismerjük az ellátórendszer erősebb és gyengébb pontjait.

Munkaügyi Szemle anno 1927

Ma már kevéssé ismert, hogy 1927 és 1942 között is megjelent egy folyóirat Munkaügyi Szemle elnevezéssel. Alapvetően társadalombiztosítási profiljával csak részben tekinthető a mai kiadvány elődjének. Az Arcanum Digitális Tudománytárban elérhetők az archivált példányok.

Ezüst generáció a munkaerőpiacon

Nemzetközi összehasonlításban is kirívóan alacsony hazánkban a 65 éven felüliek gazdasági aktivitása. Ennek okait elemzi egy kiterjedt kutatás alapján a Socio.hu online folyóiratban megjelent tanulmány.

Jövőnk a gyermek. Adalékok a népességgyarapodás társadalmi programjához I. (recenzió)

A többéves, széleskörű műhelymunka eredményeinek bemutatását és egy hosszú távú, népesedés- és családpolitikai stratégia kialakításához megalapozott ajánlásokat tartalmazó kötet méltatása.

A leköszönt Juncker-bizottság munkaügyi és szociális prioritásai

A november végén leköszönt Juncker-bizottság 2014 őszén a mandátumát több szociális Európa ígéretével kezdte.  Az eredményeket összegző bizottsági kiadvány a foglalkoztatás bővülése és a szociális szempontok átfogó erősítése mellett különösen a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítását részletezi, míg más célok tekintetében, mint a munkaerő-mobilitás fejlesztése, a szociális jogalkotás modernizálása és a szociális párbeszéd újraindítása mérsékeltebb előrehaladást mutat.

Társadalmi vállalkozások az élelmiszergazdaságban

A tanulmány kutatási eredmények alapján bemutatja a társadalmi vállalkozások szerepét az élelmiszeriparban és a forprofit vállalkozásokkal szemben mutatkozó különbségeiket.