Társadalmi felelősségvállalás

Klímavédelem, influenzajárvány, szakszervezetek

Klímakatasztrófa, influenzajárvány. Napjaink „slágertémái”. Sokféle megközelítésből tárgyalhatók, de a szerző felhívja a figyelmet egy első látásra meglepő, mégis logikus tényre: a szakszervezeteknek is kell hogy legyen véleménye, iránymutatása e témakörökben.

Spiritualitás az üzleti vállalkozásokban

2019. április

Elgondolkodtató és figyelemfelkeltő írást közöl a Magyar tudomány 2019. áprilisi száma „A spiritualitás szerepe az üzleti vállalkozásokban és a közösségi gazdaságban” címmel. Szerzői:  Kovács Gábor, Ócsai András és Veress Tamás.

Zöld munkahelyek: a környezetileg fenntartható gazdaság terjedésének foglalkoztatási vetülete

Az ún. zöld gazdaság erősödése ma nem csak a klímaváltozásra adott szükséges válasz, hanem világszerte a fenntartható gazdasági növekedés egyik lehetséges kitörési pontja. A cikk arra hívja fel a figyelmet, hogy a foglalkoztatáspolitika nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy a környezetbarát technológiák és ágazatok térnyerése hogyan fogja megváltoztatni a lokális és európai gazdaság szerkezetét és milyen hatással lesz a munkaerőpiacra.

A hazai kis- és középvállalkozások társadalmi felelősségvállalása

A Corporate Social Responsibility területén ma még a nagyvállalati kezdeményezések mellett eltörpülni látszanak a kis- és középvállalkozások ez irányú erőfeszítései.

A munka és a környezetvédelem interkompatibilitása

A munka és a környezetvédelem interkompatibilitását az emberi szerveződés számos rendszerében nyomon lehet követni. A jog rendszere olyan modellben mutatja ki, hogy a munka világa és a környezetvédelem céljai összeegyeztethetők, melyben egyszerre látszik az elmélet és a gyakorlat. A munka világában megjelenő környezetvédelmi aspektusok a társadalom környezeti igényeit fogalmazzák meg az állam és általában a jogalkotó szervek felé.

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása - államférfiak és könyvelők Magyarországon

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása divatos téma manapság, de sokan fából vaskarikának vélik abból kiindulva, hogy a profittermelés kényszerét nemesebbnek tűnő elvek nem tudják felülírni.

Társadalmilag felelős foglalkoztatás a válság időszakában

Tetten érhető-e a hazai vállalatok gyakorlatában a társadalmilag felelős foglalkoztatásra való törekvés? A szerző konkrét vizsgálatok alapján igennel válaszol a kérdésre, pozitív példákat idéz, de nem tagadja, hogy a válság negatív hatása ezen a területen is érezhető.

A cikk itt olvasható

Vállalati társadalmi felelősség − a munkajogon túl, a munkajog helyett, avagy a munkajog által?

A CSR alapvetően önkéntes vállalati elköteleződés a közjó fejlesztése mellett: az üzleti gyakorlaton keresztül, a cég erőforrásainak bevonásával. Másképpen, − a „hivatalos” EU-s értelmezés szerint − a fogalom jelentése, hogy a vállalatok önkéntesen szociális és környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységükben és az ún.