Tudásmenedzsment

A külföldről hazatérő magyarok demográfiai-társadalmi jellegzetességei és mobilitásukra ható tényezők vizsgálata (folyóiratszemle)

A külföldi munkavállalásból visszatérők demográfiai összetételének és hazai mobilitásának elemzése fontos adalék a migráció társadalmi-gazdasági, így munkaerőpiaci hatásainak értékeléséhez. (Demográfia 2022. 1. szám.)

Diszciplínák és a munka (1989-2019)

MTA30 – A magyar tudományos kutatás kiemelkedő eredményei a rendszerváltástól napjainkig (1989–2019) címmel jelent meg online összeállítás. A jegyzet a szerzői kollektívák munkára, foglalkoztatásra, illetve a munkaerőpiacra vonatkozó, illetőleg azzal kapcsolatos főbb gondolatait összegzi.

A népszámlálások főbb jellemzői, munkaügyi kérdései

Az MKT Munkaügyi Szakosztály statisztikai szakmai rendezvényén a népszámlálások munkaügyi témaköreiről elhangzottak részletes ismertetése.

A munkaügyi statisztika három évtizede

A munkaügyi statisztika alapvető jellemzőit, három évtizedes fejlődését részletesen bemutató cikk az MKT Munkaügyi Szakosztálya rendezvényén elhangzott előadás alapján készült.

A tudásalapú gépipar jövője (konferencia beszámoló)

Egy újabb kerekasztal beszélgetésre került sor a gépipar és az energetika jövőjéről, munkaerőigényéről, a szakképzés jelentőségéről és az ágazat újra márkázásának szerepéről.

A Magyar Tudományos Akadémia küldetése

A kutatóhálózat elcsatolása miatt megváltozott körülmények között a Magyar Tudományos Akadémia céljai nem, de feladatai részben megváltoztak, ezért szükség volt küldetése újragondolására. A tudományos osztályok véleményét, illetve a köztestület tagjaitól érkezett javaslatokat is figyelembe vevő új küldetést az MTA 192., rendkívüli közgyűlése 93 százalékos többséggel fogadta el 2019. december 2-án. A közgyűlési javaslatokkal kiegészített dokumentumot az MTA Elnöksége 2019. december 17-i ülésén véglegesítette.

A kilencvenes úton… Krisztián Béla tiszteletére

A Tudásmenezsment 2019 decemberi számának több publikációja dr. Krisztián Bélát köszönti nemrég betöltött 90. születésnapja, illetve abból az alkalomból, hogy több évtizedes eredményes tevékenység után átadja a periodika szerkesztőbizottsági elnöki tisztét egy fiatalabb kollégának.

Ajánlások a gyakornok (trainee) programok sikeres lebonyolításához.

A szerzők a gyakornok (trainee) programok sikeres lebonyolításához adnak check-lista szerűen megfogalmazott ajánlásokat.

Közszolgálati mentorprogramok aspektusai - nemzetközi kitekintés

A tanulmány nemzetközi tapasztalatok alapján tesz javaslatot a közszolgálaton belül indított mentorprogramok segítségével a magyar közszolgálat alacsony hatékonyságának javítására.

Tehetségmenedzsment gyakornok (trainee) programokkal

Annak ellenére, hogy az elmúlt években a tehetségmenedzsment jentősége egyre nagyobb jelentőséggel bír, a gyakorlati alkalmazásában még mindig elmaradások, hiányosságok mutatkoznak. A lemaradások pótlására nyújtanak lehetőséget a gyakornok (Trainee) programok, amelyeket ma már széles körben alkalmaznak. Ezek előre meghatározott, de adott esetben különböző célú humán fejlesztési programok. Ilyen cél lehet például egy, a munkaadó számára mindenkor rendelkezésre álló tartalék kialakítása a magasan képzett szakemberekből.