Covid-19: szakpolitikai válaszok Európa szerte

2020 / július

A Covid-19 világjárvány gazdasági és munkaerőpiaci hatásaira adott első tagállami válaszokat júniusban közzétett Eurofound tanulmány összegzése szerint a konkrét következményeket egyelőre nehéz megjósolni, ám azok várhatóan súlyosabbak, mint az utolsó, a 2008-as globális válság következményei voltak.

A globális egészségügyi veszélyhelyzet következtében példátlan gyorsasággal növekedett a a működésében rövidebb, vagy hosszabb távon korlátozott vállalkozások, tevékenységi területek száma, egyre több munkavállalót veszélyeztetve és sok polgár megélhetését befolyásolva.

A járvány megfékezését célzó, elszigetelést eredményező tagállami intézkedések természete miatt a hatások erősen ágazatspecifikusak. Főként olyan területekre vonatkoznak, ahol nagyobb arányban jellemző a távmunkában nem végezhető feladatok részesedése, valamint – más, korábbi válságokhoz hasonlóan – nagyobb eséllyel érinti a bizonytalan szerződéssel rendelkező munkavállalókat, a fiatalokat és a nőket.

A válság hatásait enyhíteni, avagy kompenzálni hivatott tagállami intézkedések ún. Covid-19 EU PolicyWatch adatbázisában (2020 áprilisában) rögzített 500 intézkedés nagy részének célja a vállalkozások felszínen tartása (35%), a jövedelmek védelme - főként a rövidített idejű munkavégzés révén - (20%) és a foglalkoztatás megőrzése (13%) volt. Ez utóbbi, foglalkoztatási intézkedések tartalmát illetően megállapítható, hogy EU valamennyi tagállama kínált rövidített idejű munkát vagy ideiglenes elbocsátási programokat. Ezek hatékonyságát azonban valószínűleg erősen befolyásolják a jogosultsági feltételek, a jövedelemhelyettesítési arányok, a támogatások időtartama, valamint a kapcsolódó elbocsátási korlátozások jelentős tagállami különbségei.

Bővebben: https://www.eurofound.europa.eu/hu/publications/report/2020/covid-19-policy-responses-across-europe