A demográfiai folyamatok hatása a munkaerőpiac jellemzőire

Az egyéb tényezőknél megbízhatóbban prognosztizálható demográfiai folyamatokat általában nagy hangsúllyal veszik figyelembe a munkaerőpiac hosszútávú folyamatainak előrejelzésében. A fenntartható munkaerőpiac dilemmája c. vitacikkhez fűzött kiegészítésében a szerző a népességalakulás megatrendjének a foglalkoztatottság méreteire gyakorolt hatását, az ún. időskori függőségi ráta emelkedésének következményeit, illetve a munkaképes korúak demográfiai okokból következő cserélődésének munkaerőpiaci összefüggéseit elemzi.

PDF