A diversity menedzsment

A DIVERSITY MENEDZSMENT 

A Munkaügyi Szemle 52. évfolyamát jelentős tartalmi és formai változásokkal indítjuk útjára. Ezek közül az egyik, hogy minden számunkban a cikkek, közlemények egy részét ún. fókusztéma köré csoportosítjuk. E számunk súlyponti témája a sokszínűség, vagy ahogy a sokszínűségnek az emberierőforrás-gazdálkodásban való kezelését a szakirodalomban nevezik: a diversity menedzsment.

Témaválasztásunk kicsit szimbolikus, mert ezzel is jelezni kívántuk, hogy folyóiratunk potenciális olvasójának változatlanul az emberierőforrás-gazdálkodás legkülönfélébb területein tevékenykedő szakembereket tekintjük. A skála széles, a problémakörök megközelítésének szemlélete és technikája sokszor jelentős mértékben eltérő, de egyben mindenképpen közös: a középpontban az ember áll. A sokszínűség a lapban megjelenő cikkek műfajára is érvényes, ami a tudományos igényű tanulmányoktól a tömör publicisztikákig, az átfogó elemzésektől a villáminterjúkig terjed. Száraz tényeket, általánosítható tapasztalatokat és szubjektív véleményeket egyaránt megjelentetünk. Arra törekszünk, hogy olvasóinknak minél többoldalú segítséget nyújtsunk napi munkájukhoz, és minél átfogóbb képet kapjanak a szakma aktualitásairól.

A sokszínűség kezelése, mint szakmai probléma először az Egyesült Államokban került a figyelem középpontjába, elsősorban a különböző nemzetiségű, kultúrájú munkaerő-állomány, a társadalomban létező faji megkülönböztetés, az előítéleteknek a munkahelyekre való begyűrűzése következtében. Nem véletlen, hogy az elmúlt években a problémakör már az egyre több nemzetet tömörítő és számos bevándorlót fogadó Európai Unióban is központi kérdéssé vált. A multikulturalitás mellett feltétlenül ide tartozik egyes társadalmi csoportok (nők, rokkantak stb.) hátrányos megkülönböztetése, és speciálisan a népesség, a munkaerő-állomány öregedéséből adódóan az idős korosztályok diszkriminatív kezelése.

Ez utóbbi tényező hazánkban – uniós felmérések szerint – a gazdasági rendszerváltást követő években különös figyelmet érdemel. Ezért a fókusztémához kapcsolódó anyagaink zöme a munkaerő-állomány korösszetételéből adódó problémákkal, ezek kezelésével és a jó megoldásokból származó gazdasági előnyökkel foglalkozik.

 

Lapszám: 
2008/1