Duális képzés: az oktatás és a munkaerőpiac találkozásának jó gyakorlatai

 

Az iskolai és munkahelyi oktatás eltérő környezetet és szociális tapasztalatokat kínál a tanulók számára. A konkrét vállalati gyakorlati feladatokban való részvétel és a projektorientált munka elősegíti az oktatási rendszerben kevésbé fejlődő készségek, a puha készségek elsajátítását, és a munkakultúra megtapasztalását. A duális képzés válasz egyrészt arra, hogy a gyakorlat folyamán a tanulók ezen nem kognitív készségei fejlődjenek, ugyanakkor naprakész szakmai tapasztalatokat is szerezzenek.

Miként alakult a duális oktatás helyzete Magyarországon, a szakképzésben, illetve a felsőoktatásban a duális képzések elindulása óta? A szakképzésben jelentős változásokat hozott a 2019-es szakképzési törvény, amelynek kiemelt célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az iskolákat és a munka világát, hogy a képzés egyre inkább megfeleljen a 21. század gazdasági kihívásainak. A felsőoktatásban 2015 óta működik duális képzés, mely idő alatt mind a partnercégek, mind az egyetemek figyelemreméltó mennyiségű tapasztalatot halmoztak fel. A cél az, hogy a szakképzésben és a felsőoktatásban is minél több iparági szereplőt vonjanak be a duális képzésbe. A két képzési típus sok tekintetben eltér ugyan, de a duális képzés módszertana, a főbb kritériumok hasonlóak, így érdekesnek találjuk a párhuzamok, tapasztalatok összehasonlítását az egyes szereplők esetében. Sok vállalatnál vannak hallgatók közép- és felsőfokú duális képzésben is, és többnyire ugyanaz a munkatárs vagy terület felelős az oktatás megszervezéséért. A duális képzés céljának és előnyeinek áttekintése mellett célunk volt a gyakorlati és a képzési oldal első kézből származó információinak megosztása.

 PDF

A cikk részben kapcsolódik László Gyula és Sipos Norbert a MunkaügyiSzemle.hu weboldalon megjelent „A fenntartható munkaerőpiac dilemmája” című vitaanyagának egyik megállapításához, amelyben a szerzők a szükséges és versenyképes készségek fejlesztését hiányolják az iskolarendszerben.