Élet, munka és Covid-19. Az Eurofound felmérés megállapításai

Az Eurofound “Élet, munka és Covid-19” tárgyú, 2021. február-márciusban harmadik alkalommal – elektronikus módon - készített felmérése nyomon követi az EU 27 tagállamának aktuális fejleményeit és meghatározza azokat a főbb kérdéseket, amelyek a világjárvány következtében, a korlátozások csaknem teljes éve során felmerültek.

A jelentés legfontosabb megállapításai a fokozott munkahelyi bizonytalanság, a munkahelyek elvesztése, a mentális jólét romlása, a nemek közötti egyenlőség csökkenése, az intézmények iránti bizalom hanyatlása, a munka és a magánélet egyensúlyának romlása és az oltásokkal szembeni tétovázás növekedése kérdésköreire fókuszálnak. A felmérés eredményei rávilágítanak arra is, hogy holisztikus megközelítésre van szükség a válság által súlyosan sújtott csoportok támogatásához, hogy megvédhessék őket a további lemaradástól. 

A világjárvány elmúlt egy évében a mentális egészség minden korosztályban romlott. Különösen jelentős volt a hanyatlás a fiatalok és a járvány következtében munkanélkülivé váltak körében. A felmérésben résztvevők körében a munkanélküliség 10%-kal növekedett a járvány kezdetéhez viszonyítva. Ehhez képest 2020 tavaszán még 5%, 2020 nyarán pedig már 8 % volt a munkahelyének elvesztését jelző válaszadók aránya.

A nők, s különösen a kisgyermekes anyák munka és magánéleti egyensúlya aránytalan mértékben romlott a pandémia következtében. A 18-34 éves korosztály közel kétharmadát fenyegeti a depresszió. A meglévő egyenlőtlenségek tovább növekedtek, mert a világjárvány aránytalan hatást gyakorol a sérülékeny csoportokra. A felmérés szerint a megélhetés nehézségei különösen erősen nőttek a már bizonytalan helyzetben lévők körében.

Az állampolgárok elégedettsége a válságot orvosló támogatási intézkedésekkel drámai módon csökkent: a kapott támogatásokat csak 12% értékelte fairnek, a 2020 évi 22%-kal szemben. Hasonlóan alacsony arányuk, csupán 10%-uk értékelte a támogatásokat hatékonynak és könnyen hozzáférhetőnek, a 2020 nyarán ugyanígy válaszoló 16%-hoz képest. 2021 tavaszán csaknem minden tizedik válaszadónak volt elutasított a pénzügyi támogatási kérelme.

Az intézményekbe vetett bizalom zuhant, különösen a nemzeti kormányokkal szemben; 2020 nyarának – 10-es skálán mért - 4,6 értéke 2021 tavaszán 3,9-re csökkent. A nemzeti kormányokba vetett bizalom a tagállamokban a pandémia kezdetén regisztrált szint alá csökkent. Az EU iránti bizalom is visszaesett – 5,1-ről 4,6-ra -, de még mindig magasabb, mint a nemzeti kormányokba vetett bizalom szintje.

Bővebben:

https://www.eurofound.europa.eu/hu/publications/report/2021/living-working-and-covid-19-update-april-2021