Ellentmondásos évtizedek, máig ható tanulságok

 

 Az 1990-es évek gyökeres fordulatot hoztak a foglalkoztatáspolitika jellegében, a gazdaságirányításban betöltött szerepében. De az átalakulás ezután sem állt meg, ma már e részpolitika eszköz- és intézményrendszere, de különösen szemlélete alapvetően különbözik a három évtizeddel korábbitól. Izgalmas történet végig követni azt a konjunktúrákkal, két válsággal is befolyásolt folyamatot, amely a mai állapotokig vezet. Ezért weboldalunkon időnként publikáló szerzőinket arra kértük, hogy írjanak olyan rövid elemzéseket, esszéket, amelyek az elmúlt 30 év általuk fontosnak tartott folyamatait mutatják be, és törekedjenek ezekből a máig ható tanulságok levonására. A 2023-ban megjelent publikációkat egy online kiadványban gyűjtöttük össze.

ISBN 78-615-01-9855-2

A kiadvány elérhető itt: PDF

továbbá az MTA Könyvtárának Repozitóriumában (REAL): 

http://real.mtak.hu/184881/1/Ellentmond%C3%A1sos%20%C3%A9vtizedek%20kiadv%C3%A1ny.pdf 

Tartalom: 

    3        Előszó

    4        Ignits Györgyi: A foglalkoztatás ágazati és területi szerkezetének változása 1990 és 2022 között

    9        László Gyula: A magyar foglalkoztatáspolitika rögös útjai (I.) Amit az adatok mutatnak

  17       László Gyula: A magyar foglalkoztatáspolitika rögös útjai (II.) A foglalkoztatáspolitika stratégiái, paradigmaváltásai

  24       Kónya István: Munkapiaci válságok

  31       Bagó József: A foglalkoztatáspolitika esélye

  36       Borbély-Pecze Tibor Bors: A magyar munkaügyi szervezet 30 éve. Az intézményi képességépítés hiányosságai

  41       Benedek András: A legutóbbi három évtized hazai felnőttképzése: egyre inkább a szakpolitikák fókuszában

  47       Herczog László: A munkaügyi érdekegyeztetés három évtizede

  60       Berki Erzsébet: A munka beszüntetésének joga és ahogyan éltünk vele

  68       Lakatos Miklós: Az utóbbi három népszámlálás (2001, 2011, 2022) a munkaügyi kérdések tükrében

  75       Nemeskéri Gyula: Quo vadis HR? Kihívások és feladatok a HR szakmában

  81       Árva László: A munka jövője a COVID járvány utáni globális munkaerőpiacon