Előszó a Munkaügyi Szemle tematikus számához

Fogyatékossággal élő hallgatók a felsőoktatásban és a társadalmi felelősségvállalás

A tudásalapú társadalom és gazdaság minőségi jellemzője, hogy abban lehetőség szerint részt vesz a népesség minden tagja. A részvétel alapja a társadalmi integráció, inklúzió és felelősségvállalás, valamint a szakpolitikák (oktatás-, foglalkoztatás-, szociálpolitika) kauzális összefüggéseinek gyakorlati alkalmazása. Ilyen összefüggésként értelmezhető, hogy a 21. században mind társadalmi/gazdasági, mind pedig egzisztenciális (karrier) értelemben tovább nőtt a felsőoktatás jelentősége. A legtöbb európai oktatási rendszer felismerte a különböző hátrányos helyzetű (közöttük a fogyatékos) csoportok létezését, és azt, hogy a felsőoktatáshoz való hozzáférést e csoportok számára is biztosítani kell.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása – Foglalkoztatás 2018 című program átfogó célja a megváltozott munkaképességű – beleértve az egészségkárosodott vagy fogyatékos – személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának, valamint foglalkoztatásának elősegítése volt. Emellett a pályázati koncepció kihangsúlyozta az innovatív programok és együttműködések fejlesztését, a munkáltatói szemléletformálás, a társadalmi tudatosság-növelés és érzékenyítés jelentőségét.

A Pécsi Tudományegyetem Munkatudományi és Foglalkozásegészségügyi Kiválósági Centruma e pályázat keretében valósította meg a „Fogyatékossággal élő hallgatók a felsőoktatásban és a társadalmi felelősségvállalás” című programját. A projekt általános céljaként a felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók esélyegyenlőségének fejlesztése került meghatározásra. Ezt a programban többek között a felsőoktatási intézmények társadalmi felelősségvállalásának, támogató eszközrendszerének, segítő módszertanának és a fogyatékos diplomások munkaerőpiaci helyzetének prezentálásával valósították meg.

A Munkaügyi Szemle aktuális száma a projekt során elkészített nyolc tanulmány keretében az elvektől a gyakorlatig mutatja be azokat a hazai tendenciákat, amelyek a fogyatékos hallgatók, pályakezdők helyzetét és támogatási lehetőségeit jellemzik. A cikkek közlésén keresztül hozzá kívánunk járulni a hazai munkaügyi és HR szakma érzékenyítéséhez, a fogyatékos csoportok foglalkoztatásával összefüggő munkáltatói szemlélet alakításához, végső soron a foglalkoztatás növeléséhez és a karrieresélyek erősítéséhez.

Rovat: 
Archív 2019
Lapszám: 
2019/3