Empirikus vizsgálatok a magyarországi és szlovákiai emberi erőforrás menedzsment jellemzőinek alakulásáról (2016-2018)

Mindkét, a tanulmányban vizsgált országra (Magyarország és Szlovákia) jellemző, hogy a rendszerváltás utáni két és fél évtizedben sok multinacionális vállalat alapított leányvállalatot, ami nagymértékben hozzájárult a globalizációs folyamatok térnyeréséhez. A HR terén nagy kihívást jelentett az emberi erőforrás menedzsment korszerű elveinek és gyakorlatának meghonosítása, hiszen a e tekintetben mindkét volt szocialista ország szervezeti gyakorlata nélkülözte az önálló megoldások alkalmazása során megszerezhető tapasztalatok alapján való tanulás természetes útját, így nemzetközi összehasonlításban sokáig elmaradásokat mutatott. A tanulmányban a szerzők bemutatják a HR legfontosabb intézményi (munkajogi szabályozás, munkaerőpiac, munkanélküliség) jellemzőit. Áttekintik a két ország esetében a HR jellemző fejlődési szakaszait. A cikk harmadik részében ismertetik a 2016-ban és 2018-ban a Cranet nemzetközi kutatási hálózat módszertana alapján elkészített felméréseiket és az azokból levonható következtetéseket.

PDF

Rovat: 
Archív 2019
Lapszám: 
2019/4