A fenntartható munkaerőpiac egyes kérdéseiről

A dolgozat László Gyula és Sipos Norbert „A fenntartható munkaerőpiac dilemmája” című írásához kapcsolódó néhány gondolatot tartalmazza. A vitaanyag által külső feltételnek nevezett tényezők között véleményem szerint fontos kiemelni az ún. „külső erőhatalmat”, értve ez alatt a háborúkat és a világjárványt. A belső feltételek között szerepelnek a jogi szabályozási körülmények, ennek kapcsán a jelen idejű síkot nézve a munkaügyi kapcsolatok visszaszorulóban vannak Magyarországon. Egyrészről a kollektív szerződésekhez fűzött remények nem realizálódtak, másrészt a szociális párbeszéd súlya és szerepe is csökkent, végül általánosnak mondható, hogy a munkabéke megértése esetén rendelkezésre álló sztrájkjogot is erősen megnyírbálták az utóbbi időben.

PDF