A foglalkoztatás ágazati és területi szerkezetének változása 1990 és 2022 között

A rendszerváltást követően a hazai munkaerőpiacon igen gyors átalakulás zajlott le, melyet a foglalkoztatás rendkívül nagyarányú visszaesése kísért. Jelen elemzés a rendszerváltás óta lezajlott foglalkoztatási átalakulás két aspektusával foglalkozik kiemelten: a foglalkoztatottak nemzetgazdasági ágak szerinti átrendeződésével, valamint a területi különbségek alakulásával.

PDF