Foglalkoztatási és szociális fejlemények Európában, 2016

 

Foglalkoztatási és szociális fejlemények Európában, 2016

növekvő foglalkoztatás, csökkenő szegénység, átalakuló munkavégzés

Az Európai Bizottság évvégén közzétett szokásos éves foglalkoztatási és szociális jelentése biztató fejleményekről ad képet: nőtt a foglalkoztatás, visszaszorult a szegénység. A munkavégzés formái is átalakulóban vannak, amely változásokhoz a munkaerőpiacoknak és a társadalmaknak alkalmazkodniuk kell.

A munkával rendelkező európaiak száma magasabb, mint valaha, elérte a 232 milliót. Hasonló ütemű növekedés esetén jó esélye van az EU elé 2020-ra kitűzött 75%-os foglalkoztatási cél elérésének. Az elmúlt évben 3 millió új munkahely született, amelyek közül a legtöbb állandó. A teljes munkaidős foglalkoztatás láthatóan hatékony védelmet jelent a szegénység ellen, amely a válság 2010-es kiújulása óta most a legalacsonyabb, 23,7%.

Az európaiak 8,3 %-a azonban még mindig munkanélküli, s a tagállamok között továbbra is óriási különbségek vannak. A munkanélküliség mértéke a teljes foglalkoztatáshoz közelálló 4% körüli értékektől (Cseh Köztársaság, Németország, Málta) Görögország 23,4%-áig terjed. A jelentés érzékelteti a munkaerőpiacra való visszatérés nehézségeit is, rámutatva arra, hogy a válságot követő években nyolc munkanélküliből mindössze egynek sikerült három éven belül állandó, teljes idejű foglalkoztatást találnia. Az ifjúsági munkanélküliség még mindig 20% fölött áll, ami továbbra is komoly aggodalomra ad okot.

A munka világa a gazdaság fokozódó digitalizációja következtében jelentős változásokat mutat. Elsősorban a digitális platformok és a megosztásalapú, avagy közösségi gazdaság (olyan szolgáltatások, mint pl. az Uber, az Airbnb, a telekocsi, a közös iroda, stb.) fejlődése kínál új munkaalkalmakat, főként önfoglalkoztatás formájában. Olyannyira, hogy az elmúlt évtizedben az infokommunikációs technológiák (IKT) terjedése állhatott az uniós gazdasági növekedés legalább egyharmada mögött. A növekedési potenciál további kiaknázásának azonban nem csupán az IKT szektorra jellemző növekvő munkaerőhiány orvoslása, hanem a digitális vállalkozások új formáihoz igazodó szociális párbeszéd feltételeinek a kialakítása, azaz a munkavállalók és munkáltatók új típusának megfelelő képviselete is szükséges.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2704&furtherNews=yes