Gondolatok a szervezet emberi értékeivel való gazdálkodásról

A szerző a cikkben kísérletet tesz arra, hogy megértse és értelmezze a szervezetekben tevékenykedő ember értékét meghatározó tényezőket, és egy megközelítést adjon ezek felismeréséhez. Az emberi érték gyakorlatiasabb megközelítése talán a vezetők számára is közelebb hozza annak felismerését, hogy nem csak a szervezet, a folyamatok irányítása, hanem az emberi értékkel való gazdálkodás is része az eredményes vezető feladatainak.

A tanulmányban az érték szó gyakran fog előfordulni, különböző szövegkörnyezetben és kontextusban. Nem véletlen, hiszen amikor egy megszokott szemüveget leteszünk, és egy másik újat veszünk fel, először még nem látunk tisztán, keressük az éles kontúrokat, árnyalatokat, színeket. Ez a tanulmány szerzőjére is jellemző, amikor más megközelítésben keresi az ember szervezeti értékét, hiszen ezek értelmezése, magyarázata nélkül még nem tudjuk meghatározni, pontosítani az emberi értékekkel való sáfárkodásnak a jelenleginél eredményesebb feladatait és eljárásait.

PDF

Lapszám: 
2019/2