A hatékony oktatási rendszer és a megfelelő pályaorientáció a munkanélküliség megelőzésének preventív eszköze


A technológiai fejlődés és a piaci követelmények dinamikus változása kikényszeríti a munkavállalók és a munkaerőpiacra belépni szándékozó fiatalok alkalmazkodását az új és gyorsuló ütemben változó feltételekhez. Hosszútávon azok lesznek sikeresek, akik tudnak váltani, mindig újat tanulni, a most még ismeretlen jövőbeni feltételekhez is alkalmazkodni. Felértékelődik ezért a közoktatás szerepe a hátrányok kezelésében, a megszerzett tudás alkalmazására való felkészítésben, a releváns (egyéni és társas) kompetenciák széleskörű fejlesztésében, ami a hatékony pályaválasztási és pályaorientációs rendszerrel együtt a prevenció eszközei lehet, hozzájárulva a fiatalok sikeres szakmai életútjához és a gazdaság versenyképessége fokozásához.

PDF