A home office és a távmunka friss adatainak elemzése

 

 A világjárvány egyik (nagyrészt kényszerűen született) tapasztalata a munka világában, hogy az informatika fejlődése és általános elterjedtsége lehetővé teszi, hogy a korábban kialakult gyakorlathoz képest jóval több munkatevékenységet lehet a munkavállaló otthonában is ellátni. E munkavégzési forma elnevezése „home office”, ami az egyébként jól definiált és jogilag is szabályozott „távmunka” egy speciális formája.

A Központi Statisztikai Hivatal első ízben a 2018-ban mutatta be a távmunka méreteit és jellemzőit, majd ezt követően a 2021 februárjáig rendelkezésre álló adatok alapján megismételte az elemzést. Nyilván az adatgyűjtés korlátai nem tették lehetővé, hogy a távmunkán belül a home office tevékenységet elkülönítsék, de joggal feltételezhetjük, hogy a járványidőszakban kimutatott növekedés alapvetően az otthoni munkavégzés dinamikus bővüléséből adódott.

Az első hullám idején, 2020 tavaszán megugrott az ily módon dolgozók száma, foglalkoztatottakon belüli arányuk a májusi csúcs alkalmával 17%-ot ért el. A járvány második hulláma nem eredményezett a tavaszihoz hasonló mértékű kiugrást, de 2021 februárjában arányuk az egy évvel korábbinak már közel ötszöröse volt. Összességében, miközben a járvány hullámaihoz igazodva a távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya folyamatosan változott, 2020 egészére nézve 8,6%-ot tett ki, ami háromszorosa volt a megelőző tíz év 2,9%-os átlagának. 

Jellemző, hogy az egyes nemzetgazdasági ágakban foglalkoztatottak között igen nagyok a különbségek. 2020 egészére nézve az információ, kommunikáció (39%), a tudományos és műszaki tevékenység (33%), a pénzügyi szolgáltatás (30%) és az oktatás területén (21%) volt a távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya. Ezzel szorosan összefügg, hogy jelentős különbség alakult ki területenként (a központi régió kiemelkedett ebben a tekintetben), és az így dolgozók jelentős többsége felsőfokú végzettséggel rendelkezett.

Nyilvánvaló, hogy ezek a kiugró adatok nem maradnak tartósak, de a statisztikusok szerint is az otthoni munkavégzésnek a járvány alatt a korábbiaknál szélesebb körben való elterjedése vélhetően a jövő munkaerőpiaci folyamataira is hatással lesz.

A 2018-as adatok elemzése: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/munkerohelyz/tavmunka/index.html

A 2021 áprilisában publikált elemzés: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/koronavirus-tavmunka/index.html