Javuló uniós foglalkoztatási és szociális helyzet

 

2018. február 15.

A gazdasági fellendülésnek köszönhetően 2017 végén az Európai Unióban folytatódott a foglalkoztatás bővülése, miközben a munkanélküliség aránya tovább csökkent. Az elmúlt év során összességében 4 millióval nőtt a munkavállalók száma. A növekedés fő tényezője az állandó munkahelyek mellett a teljes munkaidős foglalkoztatás volt.

Az európai foglalkoztatási és szociális helyzetről szóló legfrissebb, 2018. február 12-én közzétett negyedéves áttekintés szerint az egy évvel ezelőtti szinthez képest az uniós foglalkoztatottság 1,7%-kal nőtt. Ez 4 millióval több alkalmazottat jelent, közülük 2,7 millió az euróövezetben dolgozik. Az újonnan munkába állók jellemzően állandó munkahellyel, illetőleg a teljes munkaidős szerződéssel rendelkeznek.

Az elmúlt év során a határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatott munkavállalók száma 2,8 millióval nőtt. Ez az emelkedés háromszor nagyobb, mint az ideiglenes szerződéseké (900 000). A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma mintegy 3 millió fővel, 181 millióra emelkedett, míg a részmunkaidőben dolgozók száma közel 300 000-rel nőtt és elérte a 42,7 milliót.

A 20–64 évesek körében az EU foglalkoztatási rátája az elmúlt három év során folyamatosan javult, és 2017 harmadik negyedévében elérte a 72,3%-os arányt, vagyis az eddigi legmagasabb szintet. A tagállami különbségek azonban továbbra is jelentősek: a szélsőértékeket Görögország 58%-os és Svédország 82%-os foglalkoztatási szintje képviseli.

Az uniós munkanélküliség folyamatosan közelít a válság előtti szinthez. A 2013. áprilisi csúcs óta a munkanélküliek száma mintegy 8,6 millióval csökkent, és 2017 decemberében 7,3%-os volt, ami 2008 novembere óta a legalacsonyabb szint.

Tovább nőtt a munkaerőpiaci kereslet és a munkaerőhiány. A betöltetlen álláshelyek teljes aránya az EU-ban 2017 harmadik negyedévében elérte a 2%-ot. Az üres állások aránya a szolgáltatások esetében magasabb volt, mint az iparban és az építőiparban. A munkaerőhiány nőtt, a munkaerő-felvétel pedig helyreállt. Az állásvesztési ráta jóval a válság előtti szint alá csökkent, miközben az állásszerzési ráta helyreállása az elmúlt negyedévek során felgyorsult és elérte válság előtti arányát.

Az uniós háztartások pénzügyi helyzete évente mintegy 1,5%-os ütemben javult, ami főként a munkából származó jövedelem növekedésének köszönhető. Ugyanakkor számos tagállamban, mint például Horvátországban, Görögországban, Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban, csakúgy, mint Hollandiában is, a háztartások bruttó bevétele 2017 végén még mindig a válság előtti szint alatt maradt.

Bővebben:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-721_hu.htm

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=hu&pubId=8063