Koronás kérdések - HR válaszok (konferencia-összefoglaló)

A Magyar Tudományos Akadémia keretében meghirdetett a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénynek az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán működő „A Munkaerőpiac Új Kihívásai Kutatócsoport” adott „otthont” az online térben, 2020. november 26-án. A tanácskozást Csehné Papp Imola (Eötvös Lóránd Tudományegyetem) egyetemi docens vezette.

14 egyetem összefogásával egy olyan felmérés készül, amelyben a kutatók arra keresik a választ, hogy milyen változásokkal reagál a hazai vállalati/intézményi szféra emberi erőforrás menedzselési gyakorlata a koronavírus okozta válság kihívásaira.

A szimpóziumot Dorner Helga egyetemi docens, a Felnőttképzés- kutatási és Tudásmenedzsment Intézet megbízott igazgatója nyitotta meg. Poór József egyetemi tanár (Selye János Egyetem), a kutatócsoport vezetője ismertette a kutatás célját és résztvevőit. Hangsúlyozta, hogy a legfőbb törekvés felmérni, hogy a válsághelyzet milyen változásokat eredményezett a gazdaságban és munkaerőpiacon; segíteni az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolat fejlesztését; ajánlást tenni a koronavírus elleni országos erőfeszítésék támogatásához; egyetemközi együttműködésben megalapozni a válsághoz és kilábaláshoz kapcsolódó HR ismeretkörök továbbfejlesztését.

Kun András István egyetemi docens (Debreceni Egyetem), aki az adatfeldolgozást irányítja tájékoztatta a résztvevőket a kutatási mintáról és az alkalmazott módszertanról. A koronavírus makroökonómiai gazdasági hatásait a nemzetközi szakirodalmak tükrében Csehné Papp Imola (Eötvös Lóránd Tudományegyetem) mutatta be, a mikroökönómiai aspektust pedig Szabó Katalin egyetemi adjunktus (Szent István Egyetem) terjesztette elő.

A tudományos kutatás nem öncélú tevékenység, hanem az a résztvevők küldetése, hogy használható tudást juttassanak el a hallgatókhoz, a gazdasági és szakmai szervezetekhez és ideális esetben a döntéshozókhoz. Hogy a feltárt eredményeket miként építhetők be az oktatásba, tananyag-fejlesztési lehetőségekbe, arról 4 egyetem (DE, METU, SZIE, ELTE) oktatói hasonlóképpen számoltak be, kiemelve az Emberi erőforrások Bsc, az Emberi erőforrás tanácsadó MA, a Vezetés-szervezés Msc hallgatók aktív bevonását a kutatói tevékenységbe, országos szinten.

A kutatási eredmények vállalati gyakorlatban történő hasznosításáról Dajnoki Krisztina egyetemi docens (Debreceni Egyetem) és Molnár Csilla PhD-hallgató (Eötvös Lóránd Tudományegyetem) fejtette ki álláspontját.

A szakmai szervezetek – a Humán Szakemberek Országos Szövetsége - számára hasznos eredmények felhasználásáról Hegedüs Henrik, a szervezet főtitkára tájékoztatta a hallgatóságot.

A kutatás sajtóhíreiről Szabó Szilvia egyetemi docens (Budapesti Metropolitan Egyetem) referált, a kutatás tudományos hasznosításáról, azaz a publikációs tevékenységről pedig Poór József nyújtott információt, valamint a kutatócsoport vezetőjeként megfogalmazta a jövőbeli irányokat is.

A tudományos tanácskozás - mely egy komplex kutatás egyik komponensét fogta át – 60 fő résztvevőnek nyújtott újdonságot azokról a tudományos eredményekről, amelyet a 2020 elején felbukkanó pusztító vírus okozott a gazdaságban, és arról a szakmai összefogásról, amit a hazai munkaerőpiaci és HR-szakma képvisel.

(A kutatás eredményeiről részletes beszámoló az Új Munkaügyi Szemle 2021/1. számában jelenik meg.)