A közfoglalkoztatás intézményi alakulása 2015-ben

A 2011. január 1-től létrejött új közfoglalkoztatási modell lényeges eleme a közfoglalkoztatási jogviszony jogintézménye, amely több vonatkozásban eltér a munka törvénykönyvben szabályozott munkaviszonytól. Meghatározó az állami ösztönző rendszer, ebben a közfoglalkoztatási bér szabályozása, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott közfoglalkoztatási támogatások, továbbá azok más pénzügyi forrásokból működtetett állami kiegészítései. A cikk a hazai közfoglalkoztatási rendszer alakulásának 2015. évi intézményi változásait mutatja be. Így többek között, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló álláskeresők mentesültek a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségük alól arra az időre, amíg munkaviszony létesítése céljából történő állásinterjún vesznek részt. A közfoglalkoztatási bér 79 155 forintra, a garantált közfoglalkoztatási bér 101 480 forintra emelkedett. Az intézményesítés további elemekkel bővült, elindult a közfoglalkoztatási portál, megkezdte működését a Belügyi Tudományos Tanács Közfoglalkoztatási Munkacsoportja, megrendezésre került az I. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás.

letöltés