A magyar fiatalok munkaerőpiaci helyzete

A cikk alapját a HÉTFA Kutatóintézet által koordinált Lost Millennials projekt kutatása képezi. Az elsősorban arra a hiányra reagálva, hogy míg a 15-24 éves NEET fiatalokkal számtalan kutatás foglalkozik, addig az idősebbekről jóval kevesebb tanulmány született. A szerzők elsősorban az Eurostat, valamint a 2020-as nagymintás ifjúságkutatás adatainak leíró elemzésén keresztül mutatják be a fiatalok helyzetét, illetve a NEETráta alakulását Magyarországon.

Hazánkban a 25-29 év közötti fiatalok 13-19 százaléka kiszorul a munkaerőpiacról. Az e korosztályba tartozó nem tanuló nem dolgozó fiatalok sokkal nagyobb eséllyel vannak tartósan távol a munkaerőpiactól, mint a fiatalabb kortársaik. Ez részben a tartós munkanélküliség miatt, részben a gondozási feladataik miatt van. Az alacsony iskolai végzettségűek, illetve a nők körében az EU átlagánál magasabb azon fiatalok aránya, akik kiszorultak a munkaerőpiacról. Emellett jelentősek a területi különbségek is: a falusias környezetben élő fiatalok közül többen szorulnak ki, mint a városban élők közül, de a család alacsony társadalmi státusza, a tartós betegség vagy fogyatékosság is jelentős szerepet játszik. Az ő támogatásukra komplex, a szociálpolitikát is bevonó eszközrendszerre van szükség.

A cikk elérhető: https://www.metropolitan.hu/upload/d8571f6f380c979655b2772c96a31f95eef54b53.pdf