A magyarországi régiók népességének előreszámítása 2050-ig (cikk ajánló)

Egy ország népességének előre jelzése mindig érzékeny kérdés. Különösen így van ez napjainkban, amikor a világ fejlettebb régióiban a termékenység és halálozás mutatói a népesség megállíthatatlan csökkenését, és ezzel szoros összefüggésben öregedését vetítik előre. Ugyanakkor az ún. fejlődő világban az emberek millióinak, vagy inkább ma már milliárdjainak alapvető életfeltételei sincsenek biztosítva, és ezzel óriási migrációs nyomás alakul ki a fejlett országok irányában. Az Európai Unió statisztikai hivatala rendszeresen készít előrejelzéseket, de nyilvánvalóan az egyes országokban, ahol a helyi folyamatokról több, mélyebb információ áll rendelkezésre, is készülnek népesedési prognózisok. Magyarországon a 2022-es népszámlás eredményeinek felhasználása kedvező lehetőséget teremtett egy új, a korábbiakat módosító népesség-előrejelzés elkészítésére. Ezzel a lehetőséggel élt két, a témakörben nagy jártassággal rendelkező szakember, akik a Statisztikai Szemle 2023. szeptemberi számában egy átfogó tanulmányt jelentettek meg.

A publikáció bemutatja a népesség-előreszámítások hazai történetét, reális képet ad a prognózisok módszereiről, felhasználhatóságáról, korlátairól. Ezek után a régiónkénti előrejelzések integrálásával összeállít egy ma a legkorszerűbbnek tekinthető harminc évre szóló előrejelzést négy forgatókönyv szerint.

A tanulmányt mindazoknak ajánljuk, akiket nemcsak egy aktuális népesség-előrejelzés eredményei érdekelnek, hanem mélyebb ismeretekhez szeretnének jutni e fontos kutatási téma módszertanáról is.

Obádovics Csilla - Tóth. G. Csaba: A magyarországi régiók népességének előreszámítása 2050-ig

Statisztikai Szemle 2023/9.

Elérhető: https://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2023/2023_09/2023_09_763.pdf