Meet the Future!

 

MEET THE FUTURE!

A Munkaügyi Szemle első száma 1957-ben jelent meg. Az idén a folyóirat kiadásának 57. évfolyama zárul. Az idők során a lap tartalma jelentősen megváltozott. Természetesen formája is módosult, azonban a formai változások inkább csak a kor követelményeihez, a technikai lehetőségekhez való igazodások, semmint koncepcionális váltások voltak.

2014-től viszont éppen fordított helyzet következik be. Az utóbbi néhány évben kikristályosodott profilt megőrizni, erősíteni szeretnénk, viszont a megjelenési formábangyökeres változást valósítunk meg. Nevezetesen jövőre a folyóirat egyes számait már csak online érhetik el az előfizetők.

Ez világtendencia, a nyomtatott és az elektronikus sajtó vetélkedésében – ha típusonként eltérő mértékben is – de napjainkban már az online látszik felülkerekedni. A szaksajtó tekintetében teljesen egyértelműen. Ha nem is drámaian, de feltartóztathatatlanul csökkenő előfizetői létszám és a szintén megállíthatatlanul emelkedő költségek váltást követelnek. És ez nemcsak anyagi kérdés. A kevesebb előfizető kétségtelenül kisebb bevételt jelent, de egyúttal azt is, hogy a publikációk kevesebb olvasóhoz jutnak el.

Ugyanakkor komoly igényt tapasztalunk a szakma tudományos eredményeinek megjelentetésére, azoknak a kutatók, diákok és a gyakorlati szakemberek mind szélesebb körével történő megismertetésére. Úgy gondoljuk, hogy ezt az igényt az új megjelenési formával ki tudjuk elégíteni és egyúttal kezelni tudjuk finanszírozási problémáinkat is.

Egy más műfajú, világszerte ismert sajtótermék, az amerikai Newsweek magazin egy évvel ezelőtt választotta ugyanezt a megoldást. A változás beharangozója nem valami szomorkás, a régi szép idők nyomtatott füzetét sirató mondat, hanem egy optimista szlogen lett: Meet the future!

Mi is megpróbáljuk a kényszerből született megoldás előremutató elemeit kihasználni. Először is jóval rövidül a publikációk átfutási ideje, így maga a folyóirat frissebb aktuálisabb lesz. Évente nem négyszer, hanem hatszor jelenik meg. Jelentősen oldódnak a szerzők számára diktált szigorú terjedelmi korlátok is. A leglényegesebb azonban, hogy a terjedelmes szakmai közlemények, a hivatkozások online elérésével, letöltésével a felhasználók jóval kényelmesebben, sok energiát megtakarítva tudják az őket érdeklő információkat feldolgozni.

A nyomdai, postázási költségek megtakarítása lehetővé teszi az előfizetési díj mérséklését is. (Ennek hatását sajnos rontja az a nehezen érthető szabály, hogy a nyomdai előállítású rendszeres kiadványok 5%-os áfájával szemben a teljesen azonos tartalmú internetes kiadványok előfizetésének áfája 27%.) Összességében azért érezhetően csökken az előfizetési díj, és a kutatók, diákok részére bevezetünk egy kedvezményes díjkategóriát is. Továbbá előfizetőink számára – kérésre – ingyenesen megküldjük a folyóirat korábbi, ma még nem nyilvános publikációit is.

Bízunk benne, hogy az új megjelenési forma találkozik Olvasóink igényeivel, és továbbra is támogatni tudjuk szakmai tevékenységüket.

 

Lapszám: 
2013/4