Miféle világ van a munka peremén?

 

Az ELTE Társadalomtudományi Karával együttműködő Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Munka Világa műhelyének 2015. december 10-i kerekasztal beszélgetésének résztvevői e világban, a szabályozatlan munka és a megélhetés határmezsgyéin kalandoztak.

A szervezők ez alkalommal olyan tekintélyes kutatókat tudtak meghívni, akiknek nem csak általános rálátásuk van e sajátos világra, hanem terep-kutatásaik során számos család megélhetési stratégiáit ismerhették meg, mutathatták be. A fórumbeszélgetés vendégei Dr. Váradi Monika Mária, az MTA KRTK RKI tudományos főmunkatársa – akinek nemrég jelent meg két tanulmánya is a szegénységben élőkről, különös tekintettel a kiszolgáltatottságukra, „Túlélés és a társadalmi betagolódás között”, illetve „Szegénység, projektek, közpolitikák” címmel. Dr. Kotics József, a ME BTK egyetemi docense a szociális és foglalkoztatási szakberkekben igen nagy érdeklődésnek örvendő „Pillangó” kutatási csoportban kulturális antropológusként tárta fel a vidéki szegény családok sajátos megélhetési stratégiáit (www.pillangokutatas.bffd.hu). Farkas Xénia pedig az ELTE TÁTK mesterképzésén írt szakdolgozatot a prekariátus fogalmának és magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálatáról. A műhelytalálkozó házigazdája Kulinyi Márton munkaerő-piaci szakértő, az aktuális téma felelőse Kanász-Nagy Máté – az ELTE TÁTK PHD hallgatója volt.

A tudósítás letöltése