Mindenki, mindenütt, mindig tanul…

Az iskolában az életre felkészülő, kötelességszerűen tanuló gyermek mellett egyre határozottabb körvonalakkal kirajzolódik a tanuló felnőtt személye; s az ő tanulását biztosító-kiszolgáló különféle intézmények működésének megannyi sajátossága. A pedagógiai kutatásokban is egyre nagyobb jelentőséget kap a tanuló felnőttet körülvevő különféle közösségek befolyásának felismerése, és ennek a különböző szervezeti-intézményi aktivitásnak az optimális hatás elérése érdekében megfelelőnek remélt szervezése, az ehhez szükséges eljárások és szerepek elemzése. Hiszen mindenfelől az látszik: ezek a közösségek egyre nagyobb hatósugarúakká válnak, a tanulási programok egyre több személyre és intézményre is kiterjesztik hatásukat, s kilépve az iskolák tanulócsoportjainak zártságából, túllépve a munkahelyek látványos sikereket hozó tanuló közösségein, immár egyre többször egész városok, sőt, régiók tanulásának folyamatos biztosítását tűzik ki célul. A cikk e trendek elméleti hátterét és különböző dimenzióit tekinti át.

Lapszám: 
2010/3