A Munkaerő-felmérés foglalkoztatotti adatának, valamint az intézményi statisztika létszámadatának összehasonlítása

 

Az olyan társadalmi és gazdasági szempontból is kiemelt fontossággal bíró témában, mint a munkaerőpiac, foglalkoztatás elengedhetetlen, hogy a hivatalos statisztikai szolgálat rendszeresen elérhetővé tegyen részletes és releváns információkat. A Központi Statisztikai Hivatal havonta publikál adatokat a népesség gazdasági aktivitásáról, foglalkoztatottságáról. Emellett egy másik megközelítésben számszerűsíti a magyarországi foglalkoztatók meghatározott körénél dolgozókat is. A két statisztikai megközelítés egymás információtartalmának kiegészítésére szolgál, azonban az adatok értelmezésénél fontos tisztában lenni a számbavétel különbözőségeivel. A két adatforrásban rejlő lehetőségek magasabb fokú kihasználhatósága érdekében ezeket a főbb eltéréseket, illetve a szakstatisztikák jellemzőit mutatjuk be.

PDF

E publikáció az Új Munkaügyi Szemle 2021/1. számában kerül közzétételre.