Munkapiaci válságok

A megelőző pénzügyi válságból 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság, majd viszonylag tartós konjunktúra után a Covid-járvány következtében létrejött visszaesés munkapiaci összefüggéseinek vizsgálata számos tanulsággal szolgálhat. Ezért különösen aktuális minden rendelkezésre álló elemzési eszközzel elemezni az elmúlt évtizedekben lezajlott folyamatokat. Ezt teszi e cikk szerzője is, aki a munkapiaci keresés hatékonyságát, a kereslet és kínálat súrlódásait leíró függvényeket használja ehhez USA-beli és a magyar adatok segítségével. Bemutatja, hogy a pandémia Magyarországon viszonylag kedvező folyamatokat akasztott meg, és a további kimenet egyelőre bizonytalan.

PDF