A népszámlálások főbb jellemzői, munkaügyi kérdései

A Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya 2021. november 11-én rendezett szakmai vitát a munkaügyi statisztika három évtizedéről. Jelen cikk a szerzőnek a bevezető előadást követő korreferátuma alapján készült és népszámlálások főbb jellemzőit és munkaügyi témaköreit tárgyalja, amelyek a kiegészítő adatfelvételekkel együtt a gazdasági aktivitás, a foglalkozások, a foglakozási viszonyok és formák, a munkáltatók ágazati megoszlása és az ingázás tekintetében alapvető adatforrásként szolgálnak.

PDF