Pályakonstrukció és pályaalkalmasság – Egyazon életpálya két olvasata (recenzió)

Különböző területeket és eltérő megközelítéseket áttekintő és összekapcsoló fontos írás jelent meg az Új Pedagógiai Szemle hasábjain. A pályakonstrukció és a pályaalkalmasság eltérő nézőpontjait veti össze, kitérve a pedagógiai értékelés, a pályapedagógia, a pályaválasztás, a személyzeti kiválasztás, a vállalati karriermenedzsment, és a karrier-tanácsadás alapvető kérdéseire. A szerző a tanulmány legfontosabb megállapításait foglalja össze.

PDF