Platform dolgozók az EU-ban: a jogok új platformja

 

Platform dolgozók az EU-ban: a jogok új platformja

Megállapodás a munkakörülményeik javítását célzó új szabályokról

Az EU foglalkoztatási és szociális miniszterei 2024. március 11-én elfogadták a Tanács és az Európai Parlament között létrejött megállapodást a platform alapú munkavégzésről szóló irányelvről. Ezen uniós jogi aktus célja az érintett munkavállalói kör munkakörülményeinek javítása és az algoritmusok digitális munkaplatformok általi használatának szabályozása.

Ez az első olyan uniós jogszabály, amely szabályozza az algoritmikus menedzsmentet a munkahelyen, és uniós minimumszabályokat határoz meg a platformmunkások munkakörülményeinek javítása érdekében. Az irányelv egyensúlyt teremt a nemzeti munkaügyi rendszerek tiszteletben tartása és az EU-szerte a digitális platformokon dolgozó közel 30 millió ember minimális védelmi normáinak biztosítása között.

Az irányelv átláthatóbbá teszi az algoritmusok alkalmazását a humánerőforrás-gazdálkodásban, biztosítva, hogy az automatizált rendszereket képzett személyzet felügyelje, és hogy a dolgozóknak joguk legyen fellépni az automatizált döntések ellen. Ezenkívül segít a platformoknál dolgozó személyek foglalkoztatási státuszának helyes meghatározásában, lehetővé téve számukra, hogy részesüljenek az őket megillető munkavállalói jogokból.

A fő kompromisszumos elemek egy jogi vélelem körül forognak, amely az alábbiak szerint segít meghatározni a digitális platformokon dolgozók megfelelő foglalkoztatási státuszát:

  • a tagállamok jogrendszerükben a foglalkoztatás jogi vélelmét vezetik be, amely akkor lép életbe, ha a munkavégzés ellenőrzésére és irányítására utaló tényeket találnak,
  • ezeket a tényeket a nemzeti jog és a kollektív szerződések szerint határozzák meg, az uniós ítélkezési gyakorlat figyelembevételével,
  • digitális platformokon dolgozó személyek, képviselőik vagy nemzeti hatóságok hivatkozhatnak erre a jogi vélelemre, és állíthatják azt, hogy tévesen minősítették őket,
  • ez esetben a digitális platformnak kell bizonyítania a munkaviszony hiányát (pl. a vállalkozói jogviszonnyal szemben).

Az irányelv biztosítja, hogy a munkavállalók megfelelően tájékozódhassanak az automatizált nyomon követési és döntéshozatali rendszerek használatáról, többek között a toborzásukkal, a munkafeltételeikkel és a keresetükkel kapcsolatban. Ezen túlmenően megtiltja az automatizált megfigyelő vagy döntéshozó rendszerek használatát a platformmunkások bizonyos típusú személyes adatainak, például biometrikus adatoknak vagy érzelmi avagy pszichológiai állapotának feltérképezésére. Az emberi közreműködés az automatizált döntések tekintetében is garantált, beleértve a döntések magyarázatához és felülvizsgálatához való jogot.

Az irányelv formális elfogadását követően a tagállamoknak két évük lesz arra, hogy az új rendelkezést beépítsék a nemzeti jogszabályaikba.

Lásd bővebben:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/03/11/platform-workers-council-confirms-agreement-on-new-rules-to-improve-their-working-conditions/

https://www.munkaugyiszemle.hu/platform-munka-szabalyozasi-dilemmai-osszefoglalo-online-konferenciarol